0,5°C do zagłady

Nadrzędna kategoria: ROOT
Kategoria: Aktualności
Utworzono: sobota, 23 listopada 2019 04:40

Trwa Tydzień Edukacji Globalnej 2019: Obudźmy się! To ostatni dzwonek dla klimatu.

 

0,5°C do zagłady

Obejrzyj krótką animację, która ma nami potrząsnąć! Za jej pomocą chcemy przekonać młodych ludzi, że działanie na rzecz przeciwdziałanie zmianom klimatu jest konieczne i pilne.

 

“Do 2030 roku zapewnić, że wszyscy uczący się przyswoją wiedzę i nabędą umiejętności potrzebne do promowania zrównoważonego rozwoju, w tym między innymi przez edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego stylu życia, praw człowieka, równości płci, promowania kultury pokoju i niestosowania przemocy, globalnego obywatelstwa oraz docenienia różnorodności kulturowej”.

 

 https://www.youtube.com/watch?v=3m_HsIvgamo&feature=youtu.be

Celów Zrównoważonego Rozwoju, w szczególności Celu 4: Dobra jakość edukacji, Zadania 7