Copyright 2020 - Custom text here

Ekologiczna - po raz drugi Liderem Lokalnej Ekologii

W bieżącym roku szkolnym po raz drugi realizowaliśmy projekt "Lider Lokalnej Ekologii" organizowany przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki". W ramach projektu przeprowadziliśmy zadania zaproponowane przez Związek, zgodnie z hasłem przewodnim projektu „Zrównoważony rozwój a racjonalna gospodarka i ochrona zasobów wodnych”. Dodatkowo zrealizowaliśmy zadania autorskie.

Celem projektu była aktywizacja uczniów i całej społeczności lokalnej do działań na rzecz ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa ekologicznego. Edukacja ta ma wymiar interdyscyplinarny i zakłada podejmowanie przez nauczycieli spójnych i kompleksowych oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych w tym zakresie.

Dziękujemy wszystkim uczniom, wychowawcom oraz rodzicom, którzy aktywnie włączyli się w działania związane z realizacją projektu. Szczególnie dziękuję p. Małgorzacie Kuczyńskiej za ogromny wkład pracy.

 

                                                                                          koordynator projektu

                                                                                          Jolanta Staszewska

f t g m

Kontakt z nami

ul. Kujawska 8A

84-230 Rumia

       tel. 505 558 698

 

tel/fax: (58) 671-13-92

e-mail: ess.rumia@wp.pl