Copyright 2020 - Custom text here

Zakończenie projektu - "Nie wyrzucaj jedzenia"

W naszej Szkole zakończyliśmy realizowany od września projekt „Nie wyrzucaj jedzenia”. Były to działania w ramach programu Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki „Przedszkole/Szkoła dla środowiska”.

Celem projektu było uświadomienie uczniom i rodzinom jaka jest skala marnotrawstwa jedzenia, jakie są skutki ekonomiczne i ekologiczne tego zjawiska. Projekt był również szansą na zastanowienie się nad sposobami ograniczenia wyrzucenia żywności w gospodarstwach domowych.

OPIS PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ

W PESS do projektu przygotowywali się uczniowie klasy IVb i Va.

 • Na lekcjach przyrody oraz na kółku przyrodniczym omawiane były skutki wyrzucania żywności oraz szukano sposobów ograniczania tego zjawiska.
 • Przeprowadzono pogadankę na temat projektu na spotkaniu z rodzicami.
 • Wykonano gazetkę szkolną na temat projektu.
 • W domach przeprowadzono tygodniowe obserwacje kupowanych i wyrzucanych projektów.
 • Dzieci uczestniczyły w warsztatach „Pieczenie chleba”.

Trudnością w realizacji projektu było jednoczesne zaangażowanie do badań uczniów i rodziców dzieci na okres jednego tygodnia. Pomoc rodziców w projekcie była nieodzowna.
Tym rodzinom, które podjęły to zadanie bardzo dziękuję.
Mocną stroną projektu była mało znana, ciekawa tematyka projektu, zbudowanie poczucia odpowiedzialności i wykształcenie świadomości, że jako konsumenci mamy wpływ na zakres marnowania żywności.

 

Wnioski

Co można zrobić, aby ograniczyć wyrzucanie jedzenia?

Idąc na zakupy sporządzamy listę potrzebnych produktów.

Kupujemy ilość produktów zgodną z zapotrzebowaniem.

Niewykorzystane produkty w danym czasie możemy zamrozić i wykorzystać później.

Produkty, których nie można przetworzyć,
wyrzucamy na kompost.

 

                                                                                                               koordynator

                                                                                                               Jolanta Staszewska

 • Projekt "Nie wyrzucaj jedznia"
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 78
 • Downloads: 0
 • Ocena: Brak głosów 
 • Komentarzy: 0
 • Projekt "Nie wyrzucaj jedznia"
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 77
 • Downloads: 0
 • Ocena: Brak głosów 
 • Komentarzy: 0
 • Projekt "Nie wyrzucaj jedznia"
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 75
 • Downloads: 0
 • Ocena: Brak głosów 
 • Komentarzy: 0
 • Projekt "Nie wyrzucaj jedznia"
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 77
 • Downloads: 0
 • Ocena: Brak głosów 
 • Komentarzy: 0

f t g m

Kontakt z nami

ul. Kujawska 8A

84-230 Rumia

       tel. 505 558 698

 

tel/fax: (58) 671-13-92

e-mail: ess.rumia@wp.pl