Cykl "Rodzice - Dzieciom", wizyta najwierniejszego przyjaciela