Nasza Szkoła dołączyła do kolejnego projektu eTwinning!

Projekt nosi nazwę " Cultural Heritage Without Borders" i dotyczy dziedzictwa kulturowego. 

Uczestniczą  w nim następujące kraje: Polska, Armenia oraz Łotwa.

Nasz projekt obserwują i wspierają merytorycznie naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego.