Klub Dobrej Rozmowy... VIA

Czy wiecie gdzie jest położona Czeczenia, kiedy była pierwsza wojna Czeczeńska a kiedy trwała druga?

Jak żyli tam ludzie przed wojną i co było dla nich ważne?

Dlaczego w Gdańsku mieszkają od wielu lat czeczeńscy uchodźcy i co opowiada o swojej pierwszej ojczyźnie Elsi Adajew, Czeczen i Polak?

W Klubie było miejsce na ciekawą historię, film oraz dobrą rozmowę o emocjach, sytuacji ludzi w krajach zagrożonych wojnami i trudach życia w niebezpieczeństwie.

 

To była prawdziwa lekcja empatii i wdzięczności za każdy zwykły, bezpieczny dzień:)

 

Wywiad z Elsim „Każdy zwykły dzień jest wyjątkowy” znajdziecie tutaj:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLD4KSOFXmjZv2iBB0Otw9LPAZwSBOoImj

https://www.facebook.com/rozmawiajmyouchodzcach/posts/1045385085606743