Losy absolwentów Ekologicznego Gimnazjum Społecznego