First Certificate in English

CZYM JEST EGZAMIN FCE?


Z CZEGO SKŁADA SIĘ EGZAMIN

Egzamin FCE składa się z 5 części tzw. Papers:

JAKA JEST SKALA OCEN

FCE ma trzy oceny pozytywne : A, B i C oraz dwie oceny negatywne : D i E. Osoba zdająca musi zgromadzić co najmniej 60% punktów aby uzyskać ocenę C. Nie ma ocen za poszczególne części testu. Ocenę końcową określa suma punktów ze wszystkich części.