Copyright 2019 - Custom text here

Co to jest Tutoring...

Pilotażowy program Tutoringu

w Ekologicznym Gimnazjum Społecznym

oraz Podstawowej Ekologicznej Szkole Społecznej

DOSTRZEC TALENT – ROZWINĄĆ POTENCJAŁ

 

Tutoring – innowacyjna metoda zindywidualizowanej współpracy pomiędzy nauczycielem a uczniem

 

Tutoring to niezwykła metoda dydaktyczna, szczególnie skuteczna jeśli chodzi o rozwijanie potencjału uczniów i studentów oraz motywowanie ich do samodzielnej pracy i rozwoju.

Istotą tutoringu są indywidualne, regularne spotkania w atmosferze dialogu, gdzie tutor /wspierający nauczyciel/ pomaga uczniowi, motywuje, zadaje mądre pytania. By ten mógł poszukiwać własnej drogi do wiedzy, rozwoju i satysfakcji.

 

Tutor /łac.opiekun/ to ktoś, kto potrafi pokierować rozwojem ucznia lub studenta, trafnie rozpoznać potencjał, talenty człowieka, z którym pracuje, wspólnie wyznaczyć ścieżkę rozwoju naukowego, osobistego i społecznego, z uważnością podchodzić do wyników jego prac, zmotywować do współpracy i znajdować w niej obopólną radość – dostosować ścieżki edukacyjne, do człowieka i sytuacji.

 

Tutoring to coś więcej niż przekazanie i weryfikacja wiedzy. To uczenie samodzielnego myślenia, budowania opinii i sądów opartych na wiedzy i rzeczowych argumentach, to dyskusje i doświadczanie dialogu edukacyjnego.

 

Tutoring bezpośrednio realizuje zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej odnośnie potrzeby podnoszenia jakości pracy szkoły, jej funkcji dydaktycznej i wychowawczej.

 

Co wyróżnia Tutoring?

 

CZAS – tutoring jest procesem i relacja określoną w czasie

 

UWAGA – proces ten angażuje uwagę tutora, który aby móc wspierać ucznia, musi go dobrze poznać jako osobę (mocne/słabe strony, sytuacje i doświadczenia, zasoby, zainteresowania, potrzeby, plany i marzenia)

 

REGULARNOŚĆ i SYSTEMATYCZNOŚĆ- spotkania ucznia z tutorem /tutoriale/ są zaplanowane w regularnych odstępach czasu (co tydzień/dwa). Zapewnia to możliwość czuwania nad postępami ucznia, modyfikowanie celów zgodnie z sytuacja i potrzebami podopiecznego.

 

TUTORIALE – indywidualne spotkania odbywające się w szkole lub poza nią.

 

DOBROWOLNOŚĆ – optymalny tutoring możliwy jest wówczas, gdy obie strony /tutor i podopieczny /wyrażą wolę, spotkania, rozmowy, współpracy

 

Jakie korzyści płyną z tutoringu?


-dydaktyczna skuteczność i długotrwałość efektów

-uczeń ma pomoc i warunki do wszechstronnego rozwoju pod okiem mądrego dorosłego;)

-tutor ma czas zarezerwowany tylko dla konkretnego podopiecznego i traktuje go jako indywidualność

-uczeń na spotkaniach /dzięki testom, ćwiczeniom, zadaniom/ może poznać swoje uzdolnienia i predyspozycje, ale także i słabsze obszary, nad którymi warto pracować, co ułatwia planowanie dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej

-tutor może pomóc uczniowi w wyznaczaniu celów na przyszłość oraz towarzyszyć w ich realizowaniu

*Nauczyciel ma możliwość do rozwoju, może poznać lepiej siebie i ucznia!

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej szkoły w zakładce Klub Tutora /Regulamin, Oferta Tutorska/

 

Izabela Niedźwiedzka opiekun projektu

 

f t g m

Kontakt z nami

ul. Kujawska 8a

84-230 Rumia

 

tel/fax: (58) 671-13-92

e-mail: ess.rumia@wp.pl