Copyright 2019 - Custom text here

Uchwała Zarządu o ogłoszeniu konkursu na Dyrektora Szkoły

Uchwała Nr 2/19

 

Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Ekologicznej Szkoły Społecznej w Rumi

z 19 stycznia 2019   r.

 

o ogłoszeniu konkursu na stanowisko

 

Dyrektora Podstawowej Ekologicznej Szkoły Społecznej w Rumi

 

  • Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Ekologicznej Szkoły Społecznej działając na postawie § 7 uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Ekologicznej Szkoły Społecznej z 16 grudnia 2003 r. „Regulamin wyboru dyrektora PESS i EGS”

 

ogłasza

 

 

konkurs na stanowisko Dyrektora Podstawowej Ekologicznej Szkoły Społecznej na kadencję

od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2024 r.

 

  • Warunki konkursu określa uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Ekologicznej Szkoły Społecznej z 16 grudnia 2003 r. „Regulamin wyboru dyrektora PESS i EGS” a jego przebieg uchwała Zarządu Stowarzyszenia z 19 stycznia 2019 r. „Szczegółowe warunki przebiegu konkursu na stanowisko Dyrektora Podstawowej Ekologicznej Szkoły Społecznej w Rumi.”

 

  • Ogłoszenie o konkursie, Regulamin konkursu oraz Szczegółowe warunki przebiegu konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej http://www.ess.rumia.pl/n/

 

 

 

 

 

Rumia, 19 stycznia 2019 r.                                                               Zarząd Stowarzyszenia

                          Przyjaciół Ekologicznej

                          Szkoły Społecznej

                          w Rumi

 

Szczegółowe warunki przebiegu konkursu

 

Regulamin wyboru Dyrektora

f t g m

Kontakt z nami

ul. Kujawska 8a

84-230 Rumia

 

tel/fax: (58) 671-13-92

e-mail: ess.rumia@wp.pl