Wyniki 2007 rok

Podstawowa Ekologiczna Szkola Społeczna

Wyniki Sprawdzianu w kl. VI SP przeprowadzonego przez OKE: 33,95/40