Wyniki 2010 rok

Wyniki Sprawdzianu w kl. VI SP przeprowadzonego przez OKE w roku 2010:

  Ilość pkt
max 40
Wynik %  
PESS 31,8 80 Według skali stanin - 9 stopień 
najwyższy
Województwo 
pomorskie
24

 oke2010