Wyniki 2012 rok

Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna

Wyniki Sprawdzianu w kl. VI SP przeprowadzonego przez OKE w roku 2012:

 

Wynik %

 

PESS

71,78

Według skali stanin - 9 stopień 
NAJWYŻSZY

Województwo 
pomorskie