Wyniki 2014 rok

Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna

Wyniki Sprawdzianu w kl. VI SP przeprowadzonego przez OKE w roku 2014:

 

Wynik %

 

PESS

86

Według skali stanin - 9 stopień 
NAJWYŻSZY

Rumia

67