Copyright 2020 - Custom text here

Zaduszkowe spotkanie uczniów ? ?TRENY? JANA KOCHANOWSKIEGO

Zrozumienie treści „Trenów” Jana Kochanowskiego, czytanie tekstów literackich w scenerii ruin zabytkowego kościółka znajdującego się na rumskim cmentarzu, rozbudzenie wyobraźni uczniów, zachęcenie do obcowania z literaturą piękną.

 Obszar: dydaktyczno-edukacyjny

Uczestnicy: Uczniowie gimnazjum

Zasięg objęty działaniem:
lokalny

Czas trwania działania:
wieczór 10 listopada

Cel podjętego działania:
zrozumienie treści „Trenów” Jana Kochanowskiego, czytanie tekstów literackich w scenerii ruin zabytkowego kościółka znajdującego się na rumskim cmentarzu, rozbudzenie wyobraźni uczniów, zachęcenie do obcowania z literaturą piękną.

Opis podjętego działania: Uczniowie podzielili między sobą treny z cyklu „Trenów” poświęconych Urszuli Kochanowskiej, przygotowali się w domu do głośnego odcztania wybranego utworu, szczegółowo analizując jego treść i nadając mu odpowiednią interpretację. Wieczorem uczniowie wraz z opiekunem spotkali się na cmentarzu w pobliżu ruin zabytkowego kościoła w Rumi i zapalili na grobach znicze. Następnie wysłuchali historii cmentarza przygotowanej przez historyka dziejów Rumi, po czym, wykorzystując scenerię ruin, przecztali przygotowane przez siebie treny w odpowiedniej kolejności. Słuchaczami byli rodzice, uczniowie z innych klas i nauczyciele. Na zakończenie uczniowie zostali zaproszeni na spotkanie z Dyrektorem Biblioteki Miejskiej i zapoznali się z księgozbiorem dotyczącym Jana Kochanowskiego znajdującym się w bibliotece.

Instytucje współpracujące: Biblioteka Miejska w Rumi

Efekty realizowanego działania: Dla uczniów: głębokie przeżycia związane z odczytywaniem na nowo tekstów Jana Kochanowskiego, integracja wokół wspólnego przedsięwzięcia, ćwiczenie głośnego czytania i interpretowania tekstu poetyckiego.
Dla nauczycieli: pomoc w zachęceniu młodzieży do czytania tekstów Jana Kochanowskiego, zachęcenie uczniów do różnej formy obcowania z tekstem, rozpoznanie uczniów o predyspozycjach aktorskich.

f t g m

Kontakt z nami

ul. Kujawska 8a

84-230 Rumia

 

tel/fax: (58) 671-13-92

e-mail: ess.rumia@wp.pl