Zaduszkowe spotkanie uczniów ? DZIADY CZ. II ADAMA MICKIEWICZA

Głębsze zrozumienie treści II części dramatu Adama Mickiewicza pt. „Dziady”, czytanie tekstów literackich w scenerii ruin zabytkowego kościółka znajdującego się na rumskim cmentarzu, rozbudzenie wyobraźni uczniów, zachęcenie do obcowania z literaturą piękną.

 

Obszar: dydaktyczno-wychowawczy

Uczestnicy: Uczniowie gimnazjum

Zasięg objęty działaniem: lokalny

Czas trwania działania: wieczór 10 listopada

Cel podjętego działania: Głębsze zrozumienie treści II części dramatu Adama Mickiewicza pt. „Dziady”, czytanie tekstów literackich w scenerii ruin zabytkowego kościółka znajdującego się na rumskim cmentarzu, rozbudzenie wyobraźni uczniów, zachęcenie do obcowania z literaturą piękną.

Opis podjętego działania: Uczniowie wybrali dla siebie role bohaterów cz. II „Dziadów”, przygotowali się w domu do głośnego czytania swoich ról, szczegółowo analizując kwestie swojej postaci. Wieczorem uczniowie wraz z opiekunem spotkali się na cmentarzu w pobliżu ruin zabytkowego kościoła w Rumi i zapalili na grobach znicze. Następnie wysłuchali historii cmentarza przygotowanej przez historyka dziejów Rumi, po czym, wykorzystując scenerię ruin, przecztali tekst dramatu. W rolę ludu wcielili się rodzice, uczniowe z innych klas i nauczyciele. Na zakończenie uczniowie zostali zaproszeni na spotkanie z Dyrektorem Biblioteki Miejskiej i zapoznali się z księgozbiorem dotyczącym Adama Mickiewicza znajdującym się w bibliotece.

Instytucje współpracujące: Biblioteka Miejska w Rumi

Efekty realizowanego działania: Dla uczniów: głębokie przeżycia związane z odczytywaniem na nowo tekstu Adama Mickiewicza, integracja wokół wspólnego przedsięwzięcia, ćwiczenie głośnego czytania i interpretowania tekstu scenicznego.
Dla nauczycieli: pomoc w zachęceniu młodzieży do czytania tekstów XIX wieku, zachęcenie uczniów do różnej formy obcowania z tekstem, rozpoznanie uczniów o predyspozycjach aktorskich