Copyright 2020 - Custom text here

Sesja naukowa ?PRZESŁANIE PANA HERBERTA?

Zapoznanie się z dorobkiem artystycznym Zbigniewa Herberta, zachęcenie młodzieży do głębszego czytania tekstów kultury i poszukiwania w nich istotnych współcześnie wartości, wspieranie młodzieży w tworzeniu własnych tekstów i dzieł artystycznych, opanowanie podstaw warsztatu dziennikarskiego.

 

Obszar: dydaktyczny

Uczestnicy: EGS

Zasięg objęty działaniem: Gimnazjaliści i licealiści wszystkich szkół w Rumi

Czas trwania działania: Przez dwa miesiące /marzec, kwiecień/ uczniowie i nauczyciele przygotowywali różne zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia, których prezentacja następiła podczas jednodniowej sesji naukowej (maj).

Cel podjętego działania: Zapoznanie się z dorobkiem artystycznym Zbigniewa Herberta, zachęcenie młodzieży do głębszego czytania tekstów kultury i poszukiwania w nich istotnych współcześnie wartości, wspieranie młodzieży w tworzeniu własnych tekstów i dzieł artystycznych, opanowanie podstaw warsztatu dziennikarskiego.

Opis podjętego działania: Na spotkaniu nauczycieli - polonistów pracujących we wszystkich szkołach ponadpodstawowych Rumi podjęto decyzję o przygotowaniu sesji naukowej poświęconej Zbigniewowi Herbertowi. Jego twórczość stała się punktem wyjścia do opracowania zadań dla uczniów. Mieli oni wziąć udział w konkursach literackich, plastycznych, recytatorskich, teatralnych; przygotować wywiady z przedstawicielami kultury, wystawy tematyczne, zredagować gazetę informującą o przygotowowaniach i przebiegu przedsięwzięcia.
Uczniowie mieli szansę uczestniczyć w spotkaniach z pisarzami w ramach lekcji bibliotecznych i obejrzeć wystawę dotyczącą biografii Herberta.
Sesje odbyła się w Domu Kultury „Janowo”, gdzie spotykali się nauczyciele i uczniowie, którzy przystąpili do przedsięwzięcia (ok 150 osób). Sesja rozpoczęła się wykładem badacza twórczości Zbigniewa Herberta z Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, po czym uczniowie przedstawili multimedialne prezentacje na wybrane przez siebie tematy (6 zespołów). Prezentacje te były podzielone na bloki, między którymi odbywają się występy laureatów konkursów recytatorskich i zespołów poezji śpiewanej, a także prezentacja prac plastycznych ilustrujących wybrane wiersze Herberta. Na zakończenie sesji uczniowie otrzymali gazetkę tematyczną i materiały dydaktyczne: zbiór dekalogów z różnych religii i dzieł literackich z klasyki światowej.
Równocześnie odbyły się imprezy towarzyszące zorganizowane przez Bibliotekę Miejską w Rumi i Dom Kultury „Janowo”.

Instytucje współpracujące: Biblioteka Miejska w Rumi, Dom Kultury „Janowo” w Rumi, Urząd Miasta w Rumi, Uniwersytet Gdański.

Efekty realizowanego działania:
Dla uczniów: możliwość poszerzenia wiedzy o znaczącym twórcy literatury polskiej, możliwość sprawdzenia się w przygotowywaniu i wygłaszaniu prezentacji, możliwość obserwacji dokonań swoich rówieśników, możliwość zdobycia umiejętności redagowania gazetki i tworzenia pomocy dydaktycznych dla rówieśników, rozbudzenie zinteresowań związanych z kulturą.
Dla nauczycieli: okazja do wymiany swych doświadczeń i pokazania pracy swych uczniów.

f t g m

Kontakt z nami

ul. Kujawska 8a

84-230 Rumia

 

tel/fax: (58) 671-13-92

e-mail: ess.rumia@wp.pl