Copyright 2020 - Custom text here

Sesja naukowa ?OD AJSCHYLOSA DO GROTOWSKIEGO?

Zapoznanie się z dorobkiem artystycznym wielkiego twórcy kultury polskiej - Jerzego Grotowskiego,zachęcenie młodzieży do głębszego czytania tekstów kultury i poszukiwania ich interpretacji,poszukiwanie w tekstach kultury istotnych współcześnie wartości.

 

Obszar: dydaktyczny

Uczestnicy: Gimnazjaliści i licealiści wszystkich szkół w Rumi

Zasięg objęty działaniem:

Czas trwania działania: Przez dwa miesiące /marzec, kwiecień/ uczniowie i nauczyciele przygotowywali różne zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia, których prezentacja następiła podczas jednodniowej sesji naukowej.

Cel podjętego działania: Zapoznanie się z dorobkiem artystycznym wielkiego twórcy kultury polskiej - Jerzego Grotowskiego,zachęcenie młodzieży do głębszego czytania tekstów kultury i poszukiwania ich interpretacji,poszukiwanie w tekstach kultury istotnych współcześnie wartości.

Opis podjętego działania:
Etap I. Na spotkaniu nauczycieli - polonistów pracujących we wszystkich szkołach ponadpodstawowych Rumi została podjęta decyzja dotycząca twórcy kultury, którego twórczość będzie punktem wyjścia do opracowania zadań dla uczniów (konkursy literackie, plastyczne, recytatorskie, teatralne; wywiady z przedstawicielami kultury, wystawy tematyczne, prelekcje, tworzenie gazety informującej o przygotowowaniach i przebiegu przedsięwzięcia).
Etap II. Uczniowie mieli szansę uczestniczyć w warsztatach (np. teatralnych), lekcjach bibliotecznych, wystawach (np. kostiumów, scenografii, plakatów) związanych tematycznie z sesją.
Etap III. Sesja odbyła się w Domu Kultury „Janowo” w Rumi, gdzie spotykali się uczniowie, którzy przystąpili do przedsięwzięcia (ok 150 osób). Sesja rozpoczęła się wykładem zaproszonego gościa wybitnego znawcy Teatru Jerzego Grotowskiego. Następnie uczniowie przedstawili multimedialne prezentacje na wybrane przez siebie tematy (8 zespołów). Prezentacje te były podzielone na bloki, między którymi odbywały się występy laureatów konkursów recytatorskich i grup teatralnych oraz prezentacja prac plastycznych. Na zakończenie sesji uczniowie otrzymali gazetkę tematyczną , materiały dydaktyczne np. zbiór plansz dotyczących dziejów teatru i plakatu.
Równocześnie odbyły się imprezy towarzyszące zorganizowane przez Bibliotekę Miejską w Rumi i Dom Kultury „Janowo” w Rumi.

Instytucje współpracujące: Biblioteka Miejska w Rumi, Dom Kultury „Janowo” w Rumi, Urząd Miasta w Rumi, Teatr Miejski w Gdyni, Uniwersytet Gdański.

Efekty realizowanego działania:
Dla uczniów: możliwość poszerzenia wiedzy o znaczącym twórcy kultury polskiej, możliwość sprawdzenia się w przygotowywaniu i wygłaszaniu prezentacji, możliwość obserwacji dokonań swoich rówieśników, zdobycie wiedzy i umiejętności podczas uczestniczenia w różnych konkursach i warsztatach, nabywanie umiejętności tworzenia gazety, tworzenie wystawy tematycznej, materiałów dydaktycznych, dzielenia się wiedzą, rozbudzanie zainteresowań związanych z kulturą.
Dla nauczycieli: okazja do wymiany swych doświadczeń i pokazania pracy swych uczniów odnajdywanie w kulturze współczesnej związków przyczynowo-skutkowych w rozwoju cywilizacyjnym Polski i świata, poszukiwanie w tekstach kultury istotnych współcześnie wartości, rozwijanie umiejętności dostrzegania i analizowania różnych kontekstów niezbędnych do interpretowania tekstów, np. kulturowego, historycznego biograficznego, religijnego, plastycznego, muzycznego, regionalnego, wspieranie młodzieży w tworzeniu własnych tekstów i dzieł artystycznych, nauczenie podstaw warsztatu dziennikarskiego i kształcenie umiejętności wychwytywania istotnych tematów i ich zgłębiania.

f t g m

Kontakt z nami

ul. Kujawska 8A

84-230 Rumia

       tel. 505 558 698

 

tel/fax: (58) 671-13-92

e-mail: ess.rumia@wp.pl