Copyright 2020 - Custom text here

?PRZESZŁOŚĆ TO DZIŚ? - projekt interdyscyplinarny

Łączenie treści z różnych przedmiotów w jeden obszar tematyczny, zgłębianie wiedzy o nauce, kulturze i historii XVI wieku, integrowanie uczniów i nauczycieli poprzez wspólne badanie fragmentu dziejów Polski.

 Obszar: dydaktyka

Uczestnicy: uczniowie Gimnazjum

Zasięg objęty działaniem: szkolny

Czas trwania działania: 3 dni

Cel podjętego działania: łączenie treści z różnych przedmiotów w jeden obszar tematyczny, zgłębianie wiedzy o nauce, kulturze i historii XVI wieku, integrowanie uczniów i nauczycieli poprzez wspólne badanie fragmentu dziejów Polski.

Opis podjętego działania: podczas trzydniowego pobytu we Fromborku uczniowie do południa uczestniczyli w lekcjach muzealnych, zwiedzali zabytki, muzea i planetarium. Po południu nauczyciele prowadzili zajęcia na wybrane z uczniami zagadnienia: fizyka - wybrane zagadnienia z astronomii, matematyka - wybrane zagadnienia dotyczące wykorzystania matematyki w obliczeniach astronomicznych, geografia - zajęcia poświęcone kartografii XVI wieku, biologia - zagadnienia związane z historii medycyny, np. ziołolecznictwem język polski - wybrane zagadnienia dotyczące kultury polskiej XVI wieku, np. prezentacja poglądów myślicieli w okresie odrodzenia. język niemiecki - poznawianie słownictwa związanego z nauką, kulturą i sztuką. plastyka - zagadnienia związane z architekturą XVI wieku (na przykładzie zespołu katedralnego) muzyka - muzyka XVI wieku (możliwość uczestniczenia w koncertach organowych) Zajęcia odbywały się w salach schroniska (nie ma ławek i tablicy) i miały niestandardowy przebieg, np. w ramach zajęć z języka polskiego wybrani uczniowie wcielali się w postaci wielkich myślicieli i prezentowali swoje poglądy tak, by przekonać do nich swoich rówieśników (przygotowanie do tych ról nastąpiło przed wyjazdem). Zajęcia były prowadzone nie tylko przez naszych nauczycieli, ale i pracowników różnych instytucji związanych z nauką, sztuką czy kulturą. Nocą wybraliśmy się aby przez największy teleskop w Polsce oglądać planety. Uczniowie zwiedzali Frombork. W trakcie wyjazdu mieli możliwość wsparcia zbiórką książek Domu Dziecka we Fromborku. Po powrocie uczniowie prezentowali swoje dokonania uczniom innych klas i swoim rodzicom na specjalnym spotkaniu.

Instytucje współpracujące: Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Planetarium i Obserwatorium we Fromborku, Muzeum Historii Medycyny we Fromborku, Bazylika Archikatedralna NMP i świętego Andrzeja we Fromborku

Efekty realizowanego działania
: dla uczniów: poszerzenie wiedzy o kulturze, nauce i sztuce, większe zrozumienie procesów zachodzących w dziejach cywilizacji i kultury, rozbudzenie zainteresowań astronomią, poznanie Fromborka jako niezwykłego miejsca pod względem architektury i urbanistyki, uczestniczenie w ciekawych nieszklonych zajęciach, integracja zespołu klasowego; dla nauczycieli: integracja nauczycieli wokół wspólnego działania, wymiana doświadczeń.

f t g m

Kontakt z nami

ul. Kujawska 8A

84-230 Rumia

       tel. 505 558 698

 

tel/fax: (58) 671-13-92

e-mail: ess.rumia@wp.pl