Copyright 2020 - Custom text here

Pedagogizacja rodziców. Szkolenie: ZROZUMIEĆ DYSLEKTYKA.

Zapoznanie z problematyką dysleksji, charakterystycznymi objawami, symptomami występowania na poszczególnych przedmiotach szkolnych, etiologią występowania. W efekcie zrozumienie dyslektyka i zapewnienie mu maksymalnej i efektywnej pomocy.

Obszar: dydaktyczno-wychowawczy

Uczestnicy: Wszyscy rodzice szkoły (w szczególności rodzice uczniów dyslektycznych); a także wszyscy zainteresowani tematem rodzice i nauczyciele.

Zasięg objęty działaniem: Szkolny, lokalny

Czas trwania działania: Każdego roku w październiku spotkanie ok. 2 godz.

Cel podjętego działania: Zapoznanie z problematyką dysleksji, charakterystycznymi objawami, symptomami występowania na poszczególnych przedmiotach szkolnych, etiologią występowania. W efekcie zrozumienie dyslektyka i zapewnienie mu maksymalnej i efektywnej pomocy

Opis podjętego działania: Co roku w październiku, terapeuta pedagog oraz pedagog szkolny przygotowują zaproszenia dla rodziców uczniów dyslektycznych oraz umieszczają ogłoszenia o terminie i tematyce szkolenia.
Na spotkaniu prowadzący w bardzo przystępny i praktyczny sposób prezentują zagadnienia związane z problemem dysleksji. Zapoznają z definicjami, etiologią występowania, symptomami zaburzeń oraz prezentują formy pomocy oraz przykłady ćwiczeń do pracy z dziećmi. Dyskutują z rodzicami na nurtujące ich tematy, wskazują na konieczność wsparcia i doceniania najmniejszych wysiłków ich dzieci. Zwracają uwagę na ważną rolę rodzica, jego postawę wobec dziecka a także na konieczność współpracy z nauczycielami i terapeutami. Przedstawiają przydatną literaturę oraz adresy stron internetowych.

Instytucje współpracujące
: PPP

Efekty realizowanego działania: Rodzice rozumieją problemy swoich dzieci, dostrzegają ich wysiłki, są gotowi im pomagać, nie czują się bezsilni wobec problemu dysleksji. Wiedzą jak ważne jest ich wsparcie, docenianie i akceptacja dziecka. Wiedzą, gdzie mogą uzyskać pomoc.
W efekcie tej współpracy z rodzicami, ich rozsądnego podejścia do tematu uczniowie dyslektyczni nie czują się gorsi od rówieśników, uzyskują wysokie na ich możliwości wyniki w testach a niejednokrotnie w konkursach

f t g m

Kontakt z nami

ul. Kujawska 8a

84-230 Rumia

 

tel/fax: (58) 671-13-92

e-mail: ess.rumia@wp.pl