Copyright 2020 - Custom text here

Obchody Święta Odzyskania Niepodległości ? Nowa forma - HAPPENING.

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE-Zainteresowanie uczniów tematem Polski rozbiorowej i ODZYSKANIEM NIEPODLEGŁOŚCI, zdobycie wiedzy i jej poszerzenie dzięki krótkim wykładom uczniów, prezentacjom multimedialnym, makietom 3D

Obszar: wychowanie

Uczestnicy: Uczniowie i nauczyciele.

Zasięg objęty działaniem: szkolny

Czas trwania działania: Co roku w dniu Święta Niepodległości

Cel podjętego działania: WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE-Zainteresowanie uczniów tematem Polski rozbiorowej i ODZYSKANIEM NIEPODLEGŁOŚCI, zdobycie wiedzy i jej poszerzenie dzięki krótkim wykładom uczniów, prezentacjom multimedialnym, makietom 3D oraz tekstom ź

Opis podjętego działania
: Lekcje otwarte prowadzone pod kontrolą nauczyciela historii przez gimnazjalistów dla ich młodszych kolegów. Forma krótkiego mini wykładu, WYSTAWA TEMATYCZNA podzielona na poszczególne zabory zorganizowana dzięki ORYGINALNYM EKSPONATOM zebranym i udostępnionym przez nauczyciela i uczniów, przechadzająca się postać Józefa Piłsudskiego w STROJU Z EPOKI odpowiednio ucharakteryzowanego, w tle OPRAWA MUZYCZNA- PIEŚNI PATRIOTYCZNE chwytające za serce. Ekspozycja i prezentacje multimedialne. Grupka uczniów jako kurierzy rozdająca PRASĘ typową dla tamtego okresu historycznego i OBWIESZCZAJĄCA wiadomość O ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI przez Polskę. Przygotowanie przez uczennice potraw, które Polacy zaczerpnęli od swoich zaborców. Degustacja. Dostępne PRZEPISY KULINARNE na potrawy Polski rozbiorowej.

Instytucje współpracujące
: Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców

Efekty realizowanego działania
: Uczniowie zyskali wiedzę na temat rodzimej historii. Uzupełnili szkolne lekcje historii. Mogli obejrzeć prezentacje multimedialne swoich kolegów. Gimnazjaliści mieli wpływ na kształtowanie postawy patriotycznej wśród sowich młodszych kolegów. Zrealizowali swoje pomysły i projekty wcześniej zgłoszone nauczycielowi historii. Mieli poczucie wpływania na życie szkoły. Przypomnienie symboli narodowych, nadanie im odpowiedniej oprawy. Szacunek i umiłowanie ojczyzny wśród młodego pokolenia Polaków.

f t g m

Kontakt z nami

ul. Kujawska 8a

84-230 Rumia

 

tel/fax: (58) 671-13-92

e-mail: ess.rumia@wp.pl