Adopcja na odległość

Pomoc potrzebującym dzieciom w Kithatu (Kenia).

Obszar: wychowanie

Uczestnicy: uczniowie PESS i EGS

Zasięg objęty działaniem
: lokalny

Czas trwania działania
: od 2008 roku – kontynuacja w roku bieżącym

Cel podjętego działania
: pomoc potrzebującym dzieciom w Kithatu ( Kenia)

Opis podjętego działania
: W 2008 roku szkolna katechetka przeprowadziła katechezy o tematyce misyjnej, koncentrując się szczególnie na tematyce problemów dzieci w ubogich rejonów Afryki. Tematyka zainteresowała odbiorców do tego stopnia ,ze postanowili podjąć trud „ Adopcji na odległość”. W 2008 został zaadoptowany Brian, a w rok później Sidy - podopieczni S. Dariany ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny z Kithatu. „Rodzicami adopcyjnymi” są całe klasy, które zobowiązują się do pomocy finansowej na rzecz swojego adoptowanego dziecka. W zbiórkę finansów angażują się całe rodziny. Kiedy klasa kończy edukację w III kl. Gimnazjum , opiekę nad ich podopiecznym przejmują młodsi koledzy. Poza zbieraniem funduszy, uczniowie przeprowadzili także zbiórkę zabawek, pomocy szkolnych i kisielów „ Słodka Chwilka” . Zebrane dary zostały przez katechetkę zawiezione do Afryki . Były także systematycznie wysyłane w małych kilogramowych paczkach do Kithatu. Uczniowie przygotowali również albumy i gazetki na temat życia ich kolegów w Afryce, oglądali filmy o tematyce misyjnej i spotykali się z misjonarzami.

Raz do roku otrzymujemy informacje o naszych dzieciach , ich zdjęcia i wyniki szkolne W ubiegłym roku Brian i Sidy napisali do nas pierwsze listy po angielsku. W tym roku ich znajomość j. angielskiego umożliwi nam systematyczną korespondencję.

Instytucje współpracujące: Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny z Komorowa, Stacja Misyjna w Kithatu w Kenii

Efekty realizowanego działania: Uczniowie poszerzyli zakres swojej wiedzy o znajomość realiów życia ich rówieśników w Afryce, wsparli finansowo uczniów w Kithatu. Dzięki tej pomocy dwojgu uczniów zakupiono pomoce dydaktyczne, podręczniki i umożliwiono naukę w szkole.