Copyright 2020 - Custom text here

Oferta Podstawowej Ekologicznej Szkoły Społecznej

Drogi Rodzicu jeśli chcesz, aby Twoje dziecko:

 

było bezpieczne (klasy do 20 osób)

miało nauczyciela z indywidualnym podejściem

uczyło się harmonijnie, zgodnie ze swoimi możliwościami

by wszelkie zajęcia dodatkowe miało zapewnione w jednym miejscu

 

To nasza Szkoła jest właśnie dla Ciebie i Twojego dziecka!!!

 

W klasach 0 – III oprócz obowiązkowych zajęć dydaktycznych

(zgodnie z ramowym planem nauczania wg Ministerstwa Edukacji Narodowej) oferujemy:

 

 

w ramach zajęć obowiązkowych

ujętych w planie lekcyjnym (wliczonych w czesne):

w ramach zajęć dodatkowych

(wliczonych w czesne):

- o 3 godz. więcej zajęć z języka angielskiego niż przewiduje to podstawa programowa (w sumie 5 godz. tygodniowo

- chętni uczniowie mogą uczęszczać na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, które pomogą mu się przygotować do uzyskania certyfikatu Cambridge English: Young Learners: Starters, Movers

  - od klasy „0” uczniowie uczęszczają na informatykę

- koła przedmiotowe i artystyczne: plastyczne, taneczne, teatralne, majsterkowanie, fotograficzne

- od I klasy na zajęciach informatyki uczymy elementów programowania (Baltie, Scratch, elementy robotyki)

- w ramach tzw. SKS zajęcia:

karate, unihokeja, piłki nożnej

- w klasach I-III od września 2016 roku wprowadziliśmy zajęcia nauki gry  w szachy, gdzie dzieci uczą się logiki oraz strategicznego myślenia


- naukę śpiewu podczas zajęć szkolnego chóru

- rozwijamy umiejętności matematyczne, korzystając podczas zajęć z klocków LEGO®Education

- naukę pływania lub podnoszenie umiejętności pływackich podczas zajęć na basenie. To tu Państwa dziecko może rozpocząć naukę pływania synchronicznego i zdobyć KARTĘ PŁYWACKĄ


- aż przez 4 lata uczniowie uczęszczają na zajęcia rytmiki lub karate


- zajęcia logopedyczne prowadzone są przez szkolnego logopedę, który ma bezpośredni kontakt nie tylko z rodzicem, ale i nauczycielem

  - pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana przez pedagogia, psychologa i terapeutę pedagogicznego


- zajęcia reedukacyjno-kompensacyjne

- dodatkowe zajęcia z matematyki lub języka polskiego (1 godz. tygodniowo)

- zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 

 

II - DZIAŁANIA OPIEKUŃCZE

 

  1. Codziennie odbywają się zajęcia świetlicowe w ramach ,,Aktywnej świetlicy" nastawionej na wszechstronny rozwój dziecka- od godz.700 - 800 oraz 1230 - 1630
  2. W ramach dodatkowej dopłaty możliwość uczęszczania na obiady
  3. Prowadzona jest doraźna opieka lekarska

 

 

 

III - POZA CZESNYM W RAMACH DOPŁATY

  1. Nauka gry na pianinie i gitarze (w ramach ogniska muzycznego)
  2. Konkursowe grupy Odysei Umysłu
  3. EduRobot

 

 

W klasach IV-VIII także zadabamy o wszechstronny rozwój Państwa dziecka,

to jak nam się to udaje pokazują egzaminy zewnętrze:

 

  • Uzyskujemy najwyższe wyniki w sprawdzianie do 2016r.(zawsze 9 najwyższy stanin) zewnętrznym OKE
  • Uzyskujemy najwyższe wyniki w konkursach kuratoryjnych, wielu uczniów zdobywa tytuł finalisty lub laureata

 

W klasach IV – VIII oprócz obowiązkowych zajęć dydaktycznych

(zgodnie z ramowym planem nauczania wg Ministerstwa Edukacji Narodowej) oferujemy:

w ramach zajęć obowiązkowych ujętych w planie lekcyjnym (wliczonych w czesne):

w ramach zajęć dodatkowych (wliczonych w czesne):

- 5 godz. j. angielskiego tygodniowo od kl. IV

- koła artystyczne: plastyczne, teatralne, taneczne i inne

- od kl. V j. angielski prowadzony jest z podziałem na grupy zaawansowania po 5 godz. tygodniowo

- koła przedmiotowe:

polonistyczne, bilogiczno-ekologiczne, historyczne, matematyczne,

- 2 godz. j. niemieckiego lub hiszpańskiego tygodniowo od V klasy

kontynuujemy rozwijanie kreatywności, uczenia się rozwiązywania problemów podczas warsztatów odysejowych prowadzonych przez trenerów Odysei Umysłu – grupy konkursowe

A przecież te umiejętności są kluczowe w XXI wieku!!!

- w kl. IV warsztaty pogłębiające zdolności poznawcze - nauka uczenia się i szybkiego zapamiętywania

- zajęcia w kole informatycznym – nauka programowania (Baltie, Scratch) oraz rozwijanie umieętności w ramach TIK (technologia informacyjno-komunikacyjna).

Dodatkowo prowadzimy przygotowania do egzaminu ECDL (European Computer Driving Licence tj.Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych), który zwalnia z uczestniczenia w zajęciach komputerowych na wyższych uczelniach! (7 egzaminów!!!)

- rozszerzoną ofertę godzinową z poszczególnych przedmiotów

- przygotowania do egzaminu FCE (First Certificate in English) a nawet do ACE

- ekologię wpleciona w treści poszczególnych przedmiotów

- naukę w kołach językowych: angielskiego, niemieckiego oraz hiszpańskiego

- repetytorium przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty

- w ramach tzw. SKS zajęcia:

karate, unihokeja, piłki nożnej, siatkówki

 

- naukę języka chińskiego

 

- naukę śpiewu podczas zajęć szkolnego chóru


 

- kontynuowanie lub rozpoczęcie nauki gry w szachy, gdzie uczniowie uczą się logiki oraz strategicznego myślenia

- pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana przez pedagoga, psychologa i terapeutę pedagogicznego

- naukę pływania lub podnoszenie umiejętności pływackich podczas zajęć na basenie. To tu Państwa dziecko może rozpocząć naukę pływania synchronicznego i zdobyć KARTĘ PŁYWACKĄ

- zajęcia logopedyczne prowadzone są przez szkolnego logopedę, który ma bezpośredni kontakt nie tylko z rodzicem, ale i nauczycielem

- zajęcia socjonterapeutyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

- zajęcia reedukacyjno-kompensacyjne

  - poradnictwo edukacyjno-rozwojowe

II - DZIAŁANIA OPIEKUŃCZE

 

A. Codziennie (do klasy IV) odbywają się zajęcia świetlicowe w ramach ,,Aktywnej świetlicy" nastawionej na wszechstronny rozwój dziecka- od godz.700 - 800 oraz 1230 - 1630

B.   W ramach dodatkowej dopłaty możliwość uczęszczania na obiady

C.   Prowadzona jest doraźna opieka pielęgniarki

 

 

III - POZA CZESNYM W RAMACH DOPŁATY

 

A.   Nauka gry na pianinie i gitarze (w ramach ogniska muzycznego) 

 

f t g m

Kontakt z nami

ul. Kujawska 8A

84-230 Rumia

       tel. 505 558 698

 

tel/fax: (58) 671-13-92

e-mail: ess.rumia@wp.pl