Klasa VA PESS

Klasa VA

Plan obowiązuje od 27 stycznia 2020r.

 

 

 

LEKCJA

PONIEDZIAŁEK

W T O R E K

Ś R O D A

CZWARTEK

P I Ą T E K

1.

800 -     845

J. ANGIELSKI

J. Ciałowicz/

L. Okupniak

J. HISZ./

G. Kotlenga,

GEOGRAFIA

M. Piórkowska

W-F

  1. Rybiński

2.

850 -   935

J. ANGIELSKI

J. Ciałowicz /

L. Okupniak

J. POLSKI

B. Wysocka-Turek

HISTORIA

M. Burkowska

INFORMATYKA

K. Ludka

GODZ.WYCH.

I. Niedzwiedzka

3.

945 - 1030

MUZYKA

K. Brzozowski

J. ANGIELSKI

J. Ciałowicz /

L. Okupniak

J. POLSKI

B. Wysocka-Turek

J. ANGIELSKI

J. Ciałowicz /

L. Okupniak

HISTORIA

M. Burkowska  

4.

1040 - 1125

PLASTYKA

M. Pieńkowska

W-F

A. Rybiński

J. ANGIELSKI

J. Ciałowicz /

L. Okupniak

MATEMATYKA

G. Górecka

MATEMATYKA

G. Górecka

5.

1150 – 1235

J. POLSKI

B. Wysocka-Turek

MATEMATYKA

G. Górecka

BIOLOGIA

A. Olejniczak

J. POLSKI

B. Wysocka-Turek

MATEMATYKA

6.

1245 -1330

J. POLSKI

B. Wysocka-Turek

TECHNIKA

K. Pomieczyńska

MATEMATYKA

G. Górecka

W-F

  1. Rybiński

RELIGIA H. Kurowska/

ETYKA P. Zarzycka

7.

1340-1425

J.NIEM / J. HISZ./

A. Skrzypińska /

G. Kotlenga

ROBOTYKA

K. Ludka

EDUKACJA GLOBALNA

I. Niedzwiedzka

   

J.NIEM.

A. Skrzypińska

8.

14.35-15.20