Klasa IVC PESS

Plan obowiązuje od 4 lutego 2019r.

 

LEKCJA

PONIEDZIAŁEK

W T O R E K

Ś R O D A

CZWARTEK

P I Ą T E K

1.

800 -     845

J. ANGIELSKI

J.Ciałowicz

ROBOTYKA

K. Ludka  

J. ANGIELSKI

J.Ciałowicza

MATEMATYKA

G. Górecka

J. POLSKI

B.Wysocka-Turek  

2.

850 -   935

J. POLSKI

B.Wysocka-Turek

RELIGIA

H. Kurowska

J. POLSKI

B.Wysocka-Turek

J. ANGIELSKI

J.Ciałowicza

J. ANGIELSKI

J.Ciałowicz

3.

945 - 1030

W-F

A.Rybiński

MATEMATYKA

G. Górecka

INFORMATYKA

K. Ludka  

HISTORIA

M. Burkowska  

J. POLSKI

B.Wysocka-Turek  

4.

1040 - 1125

MATEMATYKA

G. Górecka

J. ANGIELSKI

J.Ciałowicz

   W-F

A.Rybiński

POLSKI

B.Wysocka-Turek

WARSZTATY

J.Staszewska  

5.

1145 – 1230

  PRZYRODA

A.Olejniczak

P TECHNIKA

K. Pomieczyńska  

MATEMATYKA

G. Górecka

PRZYRODA

A.Olejniczak

WARSZTATY

J.Staszewska

6.

1240 -1325

GODZ. WYCH.

A.Rybiński

TECHNIKA

K. Pomieczyńska

MATEMATYKA

G. Górecka

J. POLSKI

B.Wysocka-Turek

 

7.

1335 -1420

MUZYKA

K.Brzozowski

W-F

A.Rybiński