Klasa IVA PESS

Klasa IVA

Plan obowiązuje od 27 stycznia 2020r.

 

LEKCJA

PONIEDZIAŁEK

W T O R E K

Ś R O D A

CZWARTEK

P I Ą T E K

1.

800 -     845

GODZ.WYCH.

M. Kuczyńska

J. POLSKI

J. Tańska

W-F

M. Jaworski

J. POLSKI

J. Tańska

MATEMATYKA

K. Zielke-Orlicka

2.

850 -   935

MUZYKA

K. Brzozowski

TECHNIKA

K. Pomieczyńska

J. ANGIELSKI

M. Kuczyńska

J. POLSKI

J. Tańska

MATEMATYKA

K. Zielke-Orlicka

3.

945 - 1030

J. ANGIELSKI

A. Tęczar

W-F

M. Jaworski

MATEMATYKA

K. Zielke-Orlicka

INFORMATTKA

K. Ludka

J. ANGIELSKI

M. Kuczyńska

4.

1040 - 1125

J. ANGIELSKI

A. Tęczar

PRZYRODA

A. Olejniczak

WARSZTATY

J. Staszewska

J. ANGIELSKI

M. Kuczyńska

J. POLSKI

J. Tańska

5.

1150 – 1235

J. POLSKI

J. Tańska

EKOLOGIA

E. Pasecka

WARSZTATY

J. Staszewska  

MATEMATYKA

K. Zielke-Orlicka

J. POLSKI

J. Tańska

6.

1245 -1330

W-F

M. Jaworski

MATEMATYKA

K. Zielke-Orlicka

HISTORIA

M. Burkowska

RELIGIA

H. Kurowska/

ETYKA

P. Zarzycka

PRZYRODA

A. Olejniczak

7.

1340-1425

PLASTYKA

M. Pieńkowska

ROBOTYKA

K. Ludka