Klasa VIC

Klasa VIC

Plan obowiązuje od 27 stycznia 2020r.

 

LEKCJA

PONIEDZIAŁEK

W T O R E K

Ś R O D A

CZWARTEK

P I Ą T E K

1.

800 -     845

J. POLSKI

B. Wysocka-Turek

MATEMATYKA

K. Zielke-Orlicka

MATEMATYKA

K. Zielke-Orlicka

J. POLSKI

B. Wysocka-Turek

MUZYKA

K. Brzozowski

2.

850 -   935

MATEMATYKA

K. Zielke-Orlicka

MATEMATYKA

K. Zielke-Orlicka

J. ANGIELSKI

D. Kacprzycka /

J. Ciałowicz /

T. Kowalski

J. POLSKI

B. Wysocka-Turek

W-F

  1. Rybiński

3.

945 - 1030

MATEMATYKA

K. Zielke-Orlicka

W-F

A. Rybiński  

J. HISZ./ J.NIEM

G. Kotlenga /A. Skrzypińska

W-F

  1. Rybiński

BIOLOGIA

A. Olejniczak

4.

1040 - 1125

HISTORIA

M. Burkowska

GEOGRAFIA

M. Piórkowska

HISTORIA

M. Burkowska

J. ANGIELSKI

D. Kacprzycka /

J. Ciałowicz /

T. Kowalski

RELIGIA

H. Kurowska

5.

1150 – 1235

J. ANGIELSKI

D. Kacprzycka /

J. Ciałowicz /

T. Kowalski

J. ANGIELSKI

D. Kacprzycka /

J. Ciałowicz /

T. Kowalski

J. POLSKI

B. Wysocka-Turek  

TECHNIKA

M. Jasiński

INFORMATYKA

K. Ludka

6.

1245 -1330

J. HISZ./ J.NIEM

G. Kotlenga/

A. Skrzypińska

J. ANGIELSKI

D. Kacprzycka /

J. Ciałowicz /

T. Kowalski

J. POLSKI

B. Wysocka-Turek  

 

ETYKA

P. Zarzycka  

7.

1340-1425

FILOZOFIA

P. Zarzycka

GODZ.WYCH.

B, Wysocka-Turek  

PLASTYKA

M. Pieńkowska