DEKLARACJA NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH STACJONARNYCH

Cze 10, 2020 | Nauczanie stacjonarne

DEKLARACJA NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH STACJONARNYCH
Wyrażam zgodę na udział mego dziecka ………………………………………………………………………
w stacjonarnych zajęciach opiekuńczo – wychowawczych w okresie
od …………………………. do ………………………. w godzinach od………………… do ……………………
odbywających się na terenie Podstawowej Ekologicznej Szkoły Społecznej w Rumi.
Wyrażam zgodę na pomiar temperatury przez opiekuna grupy termometrem bezdotykowym
w przypadku podejrzenia u dziecka wystąpienia gorączki.
Zobowiązuję się do niezwłocznego odebrania dziecka ze Szkoły w przypadku stwierdzenia
temperatury oraz wystąpienia niepokojących objawów oraz obserwacji dziecka
i poinformowania sekretariatu Szkoły o potwierdzeniu zakażenia SARS-COV-2.
Zobowiązuję się do punktualnego odbioru dziecka najpóźniej do godziny 15.00.
W wyjątkowych sytuacjach uniemożliwiających punktualny odbiór dziecka niezwłocznie
kontaktuje się z opiekunem grupy informując o zaistniałych trudnościach związanych
z odbiorem dziecka.
Oświadczam, że zapoznała/e/m się z poniższymi informacjami przesłanymi drogą Librus oraz
w pełni je akceptuję:
• Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna z dnia
15.05.2020
• procedury postępowania w przypadku wystąpienia u pracownika PESS ryzyka zakażenia
wirusem SARS-COV-2
• procedury postępowania w przypadku wystąpienia u ucznia przebywającego na terenie PESS
ryzyka zakażenia wirusem SARS-COV-2
• zasady organizacji zajęć stacjonarnych od dnia 25.05.2020r.
Informacje zawarte w wymienionych wyżej dokumentach mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych
rozporządzeń i rekomendacji GIS, MEN, MZ oraz aktualnej sytuacji epidemiologicznej występującej w naszym
regionie
Rumia, …………………………….. ………………………………………………………………
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Ta strona używa ciasteczek (cookies). Kontynuując odwiedzanie strony wyrażasz zgodę na nasze wykorzystanie ciasteczek. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close