ECDL w Naszej Szkole

Maj 12, 2021 | Aktualności szkolne, Ważne informacje

DLACZEGO ECDL?

Certyfikacja ECDL istnieje od roku 1997 i od tego czasu przeszła bardzo wiele zmian. Certyfikacji europejskiej (ECDL to European Computer Driving Licence), stała się certyfikacją światową, jako ICDL (International Computing Driving Licence albo International Certification of Digital Literacy).

Certyfikaty ICDL/ECDL wydano już w ponad 150 krajach a egzaminy można zdawać w 41 językach, w tym oczywiście po polsku.

Certyfikat ECDL przyznawany jest we wszystkich krajach zawsze i wszędzie na tych samych zasadach.

Oznacza to, że do otrzymania go w Polsce lub innych krajach niezbędna jest dokładnie ta sama wiedza i umiejętności oraz konieczność zdania tych samych egzaminów (sylabusy i testy egzaminacyjne zatwierdzone przez Fundację ICDL tłumaczone są na różne języki).

Certyfikat ECDL otrzymany w Polsce jest więc powszechnie honorowany na całym naszym globie.

ICDL/ECDL jest uznawana za jedną z najlepszych certyfikacji podstawowych umiejętności komputerowych na świecie, o czym świadczą liczne publikacje, raporty i odniesienia.

Kwalifikacje (certyfikaty) ICDL/ECDL można znaleźć w wielu narodowych ramach kwalifikacji w Europie, Azji czy Afryce.

HISTORIA ECDL

W 1992 roku w Finlandii powstała inicjatywa Certyfikatu Umiejętności Komputerowych jako jednolitego w skali kraju certyfikatu zaświadczającego, że jego posiadacz posiada podstawowe umiejętności obsługi mikrokomputerów i potrafi efektywnie je wykorzystać w codziennej pracy. Pierwsze Certyfikaty Umiejętności Komputerowych W Finlandii wydano w 1994 roku. Do połowy 1996 roku w małej Finlandii (ok. 5 mln. mieszkańców) Certyfikat Umiejętności Komputerowych posiadało już ponad 10,000 osób. Docelowo Finowie zakładają, że egzaminom podda się około 1 mln. osób, tj. co piąty obywatel Finlandii.

Idea Certyfikatu Umiejętności Komputerowych wyszła naprzeciw zapotrzebowaniu standaryzowania umiejętności komputerowych, stworzenia kanonu wiedzy. Stała się jednolitym i obiektywnym miernikiem umiejętności zdających. Jest on niezależny od miejsca zdobycia umiejętności, od ukończonych kursów czy też wykształcenia. Pracodawca, zatrudniając posiadacza Certyfikatu Umiejętności Komputerowych, ma pewność, że jego pracownik będzie efektywnie wykorzystywał możliwości jakie niesie sobą technologia informatyczna.

Wzorując się na doświadczeniach fińskich CEPIS – Council of European Professional Informatics Societies (tj. Stowarzyszenie Europejskich Profesjonalnych Towarzystw Informatycznych) na początku 1996 roku podjął inicjatywę upowszechnienie idei Certyfikatu Umiejętności Komputerowych w całej Zjednoczonej Europie.

Inicjatywę poparła Rada Europy i włączyła Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych do pakietu inicjatyw zmierzających do budowy w Europie Społeczeństwa Globalnej Informacji. Wdrożenie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych w czasie Europejskiego Forum w Pradze we wrześniu 1996 roku zostało także zalecone krajom Europy Środkowo-Wschodniej jako jedno z działań dostosowawczych.

Do końca 1996 roku szereg krajów Europy rozpoczęło pilotowe wdrożenie programu Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. Poza pomysłodawcą, tj. Finlandią, egzaminy według jednolitego programu są przeprowadzane w Szwecji (ponad 6,500 do końca 1996 roku), Francji, Irlandii, Danii i Norwegii.

Polskie Towarzystwo Informatyczne, jako członek CEPISu, podjęło inicjatywę rozpropagowania idei i wdrożenia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych w Polsce. Przygotowane zostały odpowiednie dokumenty i procedury, przetłumaczone pytania egzaminacyjne i przeszkoleni egzaminatorzy, w większości członkowie PTI. W 1997 roku powstało Polskie Biuro ECDL, którego zadaniem jest koordynacja prac, obsługa informacyjna systemu wydawania certyfikatów ECDL i nadzór nad rzetelnością przeprowadzania egzaminów.

Pierwszy egzamin ECDL w Polsce odbył się we Wrocławiu 23 marca 1997 roku.

Co kilka lat – po przeprowadzeniu audytu Polskiego Biura ECDL – odnawiana jest umowa PTI z Fundacją ECDL (licencja) na certyfikację ECDL na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Aktualna umowa obowiązuje od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2025.

ECDL – EGZAMINY

W PODSTAWOWEJ EKOLOGICZNEJ SZKOLE SPOŁECZNEJ

Od ponad 20 lat Ekologiczna Szkoła Społeczna jest Laboratorium Edukacyjnym o numer identyfikacyjny PL-LAB0598, w którym uczniowie (z dowolnych szkół podstawowych i średnich) oraz studenci mogą zdawać międzynarodowe egzaminy komputerowe – Europejskie Certyfikat Umiejętności Komputerowych w zakresie: Edycja obrazów, EUCIP Core, Produkty podstawowe, Edycja stron internetowych.

Zgodnie z wymaganiami PTI co roku nasz szkoła stara się o ponowną akredytację dla pracowni komputerowej w celu możliwości przeprowadzenia egzaminów, jak dotąd co roku udaje się nam ją uzyskać i przez wiele lat przeprowadzić setki egzaminów.

Osoby podchodzące do egzaminów mogą wybierać egzaminy z dowolnie wybranej tematyki – egzamin jednotematyczny np. Edytor tekstu oraz podchodzić do tzw. grupy egzaminów zwanych modułami: ECDL BASE i ECDL PTI STANDARD.

ECDL BASE

Certyfikat ECDL BASE jest podstawowym certyfikatem umiejętności komputerowych. Aby go uzyskać, należy zdać cztery egzaminy o następującej tematyce:

egzamin B1 – Podstawy pracy z komputerem

egzamin B2 – Podstawy pracy w sieci

egzamin B3 – Przetwarzanie tekstów

egzamin B4 – Arkusz kalkulacyjny

Po zdaniu egzaminów zdający otrzymuje międzynarodowy certyfikat.

ECDL PTI STANDARD

Certyfikat ECDL PTI Standard zaświadcza, że jego posiadacz uzyskał rozszerzone kwalifikacje komputerowe. Poza umiejętnościami potwierdzonymi certyfikatem ECDL BASE, zaświadcza on o dodatkowych umiejętnościach specjalistycznych.

egzamin S1 – Użytkowanie baz danych

egzamin S2 – Grafika menedżerska i prezentacyjna

egzamin S3 – IT Security

Ta strona używa ciasteczek (cookies). Kontynuując odwiedzanie strony wyrażasz zgodę na nasze wykorzystanie ciasteczek. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close