INFORMACJA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ W PIGUŁCE

Maj 18, 2020 | Ważne informacje

Drodzy Rodzice Ekologa!

Przygotowałyśmy dla Państwa najważniejsze informacje dotyczące gotowości szkolnej w pigułce. Mamy nadzieję, że będą pomocne podczas odczytu otrzymanych opinii, rozwieją Państwa wątpliwości oraz będą wskazówką, na co należy zwrócić szczególną uwagę.

Dziecko przychodząc do pierwszej klasy Podstawowej Ekologicznej Szkoły Społecznej, powinno osiągnąć dojrzałość szkolną. Co to znaczy? Dojrzałość szkolna oznacza gotowość do podjęcia przez ucznia zadań, działań i obowiązków, które stawia przed nim pierwsza klasa.

Dojrzałość szkolna obejmuje cztery obszary rozwoju dziecka: fizyczny, emocjonalny, społeczny oraz poznawczy. Ponadto ważna jest samodzielność, w tym umiejętność wykonywania czynności samoobsługowych oraz znajomość potrzeb rozwojowych dziecka, w tym zauważone predyspozycje, uzdolnienia i zainteresowania.

Gotowość obszaru fizycznego rozwoju dziecka charakteryzuje się: chęcią uczestniczenia zabawach ruchowych, rytmicznych, muzycznych, naśladowczych z przyborami lub bez; samodzielnym inicjowaniem zabaw konstrukcyjnych; umiejętnością wykonywania czynności takich, jak sprzątanie, pakowanie; używaniem prawidłowego chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania. Ponadto dziecko samodzielnie wykonuje czynności higieniczne, samoobsługowe oraz posługuje się sztućcami, dlatego tak ważne jest zachęcanie do samodzielności oraz wzmacnianie motywacji do podejmowania wyzwań pochwałą lub wartościującą uwagą.

Gotowość obszaru emocjonalnego i społecznego charakteryzuje się: podejmowaniem współpracy z nauczycielem i innymi rówieśnikami; nawiązywaniem pozytywnych relacji; różnicowaniem emocji oraz podjęciem prób radzenia sobie z nimi; empatią oraz szacunkiem do siebie, innych ludzi i zwierząt. Ponadto dziecko posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem i adresem.

Gotowość obszaru poznawczego charakteryzuje się: rozpoznawaniem liter, odczytywaniem krótkich wyrazów, kreatywnością wobec języka polskiego np. tworzenie rymowanek, opowieści, historyjek, żartów; umiejętnością odpowiadania na pytania o zdarzenia z życia codziennego; odróżnianiem świata fikcji od rzeczywistości; przejawianiem zainteresowania wobec otaczającego świata; kompetencjami matematycznymi np. przeliczaniem elementów zbioru, posługiwaniem się liczebnikami głównymi i porządkowymi, wykonywaniem dodawania i odejmowania w sytuacji użytkowej, umiejętnością odróżnienia liczenia błędnego od poprawnego. W tym obszarze bardzo ważne jest podejmowanie przez dziecko samodzielnej aktywności poznawczej np. oglądanie książek, tworzenie konstrukcji, rozwijanie wyobraźni muzycznej, badanie najbliższej przyrody, czy próby eksperymentowania.

Dojrzałość szkolną dziecko osiąga poprzez wzmacnianie motywacji do podejmowania nowych wyzwań oraz stawianie mu zadań różnorodnych, które podniosą atrakcyjność nauki. Umożliwianie rozwijania zainteresowań poprzez udział w zajęciach dodatkowych, wspólne czytanie książek, zabawy rytmiczne, granie w gry planszowe, wspólna zabawa, skierowana na doskonalenie umiejętności i wzbogacanie wiedzy dziecka. Nagradzajmy postępy i nie krytykujmy braków czy porażek, działajmy tak, aby wydobyć z dziecka potencjał, jakim dysponuje w sposób naturalny.

Wszystkim dzieciom życzymy powodzenia w pierwszej klasie Podstawowej Ekologicznej Szkoły Społecznej!