ORGANIZACJA WEJŚĆ DO SZKOŁY

Wrz 3, 2020 | COVID-19, Ważne informacje

ORGANIZACJA WEJŚĆ DO SZKOŁY

Od 3 września 2020 r.

Uczniów klas IV-VIII, którzy do szkoły przychodzą przed 7.40 zapraszamy do głównego wejścia.

WEJŚCIE GŁÓWNE

Poranna

Świetlica s.11

Według potrzeb dla klas I-IV

7.00-8.00
Poranna Świetlica MDK

Klasy 0a,0b

7.00-8.00

Rozchodzą się do swoich sal

Ia,Ib,Ic 7.40-8.00
IIa,IIb
IIIa

WEJŚCIE OD CZĘSCI SPORTOWEJ

Rozchodzą się do swoich sal

IVa s.22 7.40-8.00
VIa s.3
VIb s.16
VIc s.4

WEJŚCIE OD STRONY BOISKA

Rozchodzą się do swoich sal Vb s.10G 7.40 – 8.00
VIIa s.11G
VIIb s.9G
VIIc s.12G
VIIIa s.8G
VIIIb s.7G

WEJŚCIE OD STRONY OGRÓDKA

S.19 IIIb 7.50 – 8.00
S.17 Va