„Biblioteka jest wielka przez swą gościnność,
a nie przez swe rozmiary”

Rabinadranath Tagore

W bibliotece:
✔ chętnie Cię widzimy,
✔ nie stawiamy stopni,
✔ do niczego nie zmuszamy.

W bibliotece możesz:

✔ wybierać i wypożyczać książki,
✔ myśleć i wyszukiwać informacje,
✔ pytać,
✔ uśmiechać się,
✔ mieć spokój.

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Poniedziałek godz. 10.50 – 16.20

Wtorek, środa, piątek godz. 10.50 – 15.20

Czwartek godz. 9:50 – 15.20

Serdecznie zapraszamy!

nauczyciel-bibliotekarz: Danuta Wołk-Karaczewska

wolontariusz: Lena Domitrz

→ Regulamin biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. Postanowienia ogólne:
 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 3. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
 4. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki.
 5. W bibliotece należy zachować ciszę i porządek.
 6. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki zostaną przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.

 1. Regulamin:
 2. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki, na czas dwóch tygodni.
 4. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych książek z podaniem terminu ich zwrotu.
 5. Czytelnik może zarezerwować potrzebną mu pozycję.
 6. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.
 7. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.
 8. W przypadkach zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza.
 9. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone 1 tydzień przed zakończeniem roku szkolnego.