Kalendarz roku szkolengo 2020/2021
Rozpoczęcie roku szkolnego 2 września 2020
Przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2019
Zakończenie I półrocza 10 stycznia 2020
Ferie zimowe 13-26 stycznia 2020 (woj. pomorskie)
Wiosenna przerwa świąteczna 8-14 kwietnia 2020
Egzamin ósmoklasisty
Dni wolne zgodnie z ustawą – egzaminy zewnętrzne
21-23 kwietnia 2020
Wycieczki dla klas IV-VIII w PESS 1-5 czerwca 2020
Dodatkowe dni wolne do uzgodnienia z Radą Rodziców
w tych dniach w naszej Szkole organizowane są zajęcia opiekuńcze

31 października 2019 (czwartek)

4-5 maja 2020 (poniedziałek, wtorek)

12 czerwca 2020 (piątek)

Zakończenie roku szkolnego 26 czerwca 2020

 

 

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W ŻYCIU SZKOŁY 2019/2020
L.P.

WYDARZENIE

TERMIN

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

1. INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2IX DYREKCJA, WYCHOWAWCY
2. „SPRZĄTANIE ŚWIATA” IX A.OLEJNICZAK, J.STASZEWSKA
3. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KROPKI IX I.KARPIERZ-MAREK, D.MACKIEWICZ
4. UDZIAŁ W AKCJI „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM IX D.WOŁKKARACZEWSKA, POLONIŚCI, WYCHOWAWCY
5. ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA IX K.ZIELKE-ORLICKA, G.GÓRECKA, E.KASZUBOWSKA
6. ŚLUBOWANIE KLAS I IX I.KARPIERZ-MAREK, D.MACKIEWICZ
7. DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA IX D. WOŁK-KARACZEWSKA
8. WYBORY DO S.U X M.BURKOWSKA
9. DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 14.X. X M.BURKOWSKA +Samorząd Uczniowski, K.BRZOZOWSKI
10. ELIMINACJE SZKOLNE KONKURSÓW WOJEWÓDZKICH X N-LE PRZEDMIOTÓW
11. PASOWANIE NA CZYTELNIKA
(PAKIET EDUKACYJNY PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM BIBLIOTEK SZKOLNYCH)
X D.WOŁK- KARACZEWSKA, WYCHOWAWCY
12. EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW X D.KACPRZYCKA, NAUCZYCIELE JĘZYKÓW OBCYCH
13. 101 ROCZNICA ODZYSKANIA NIDEPODLEGŁOŚCI XI

M.BURKOWSKA, K.BRZOZOWSKI,

NAUCZYCIELE

14. DZIEŃ PATRIOTY I PATRIOTKI XX wieku (CEO) XI I.NIEDZWIEDZKA
15. TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ XI I.NIEDZWIEDZKA
16. DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 25 XI XI K.MŁYNARCZAK, D.WOŁK-KARACZEWSKA,
17. ANDRZEJKI XI WYCHOWAWCY
18. MIKOŁAJKI XII WYCHOWAWCY
19. KONKURS NA MŁODZIEŻOWE SŁOWO ROKU 2019 XII D.WOŁK – KARACZEWSKA
20. RODZINNY PIKNIK GIER PLANSZOWYCH XII K.RYBIŃSKA, M.SZARMACH
21. WIGILIE KLASOWE XII WYCHOWAWCY
22. DZIEŃ SZTUKI (1) XII M. PIEŃKOWSKA, WYCHOWAWCY
23. PODSUMOWANIE OSIĄGNIĘĆ ZA I SEM. I DYREKCJA
24. BAL KARNAWAŁOWY (KL.0-III) I WYCHOWAWCY, A.REYSOWSKA-SZCZEPAŃSKA
25. DZIEŃ BABCI I DZIADKA (KL.0-III) I WYCHOWAWCY
26. PODSUMOWANIE OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ „MŁODZI W AKCJI” I BEATA WYSOCKA – TUREK
27. WALENTYNKI II WYCHOWAWCY + Samorząd Uczniowski
28. DZIEŃ JĘZYKA POLSKIEGO 21II J.TAŃSKA, NAUCZYCIELE JĘZYKA POLSKIEGO
29. SPOTKANIA Z AUTORAMI II D.WOŁK- KARACZEWSKA, POLONIŚCI, WYCHOWAWCY
30. KONKURS RECYTATORSKI               III A.SYLDATK, J. JURKIEWICZ, H. KUROWSKA, D.WOŁK –KARACZEWSKA
31.
SZKOLNE DNI NAUKI/DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY III A.OLEJNICZAK, J.STASZEWSKA,  E.PASECKA, M.JASIŃSKI, D.DĄBROWSKA
32. POWITANIE WIOSNY ( KL. 0-III) III K. RYBIŃSKA+ WYCHOWAWCY, M.SZARMACH
33.
ŚWIĘTO LICZBY π 14 III K.ZIELKE, G.GÓRECKA, E.KASZUBOWSKA
34. YOU CAN DANCE 0-III, IV-VIII IV/V I KARPIERZ -MAREK, A.REYSOWSKA-SZCZEPAŃSKA

35.

RAJD „ ŚLADAMI POMNIKÓW PRZYRODY” IV,V M.PIÓRKOWSKA, A.OLEJNICZAK

36.

KONKURS CZYTELNICZY (KL.I-III) IV D.WOŁK- KARACZEWSKA, H. KUROWSKA

37.

TYDZIEŃ EKOLOGICZNY IV A.OLEJNICZAK, J.STASZEWSKA, M.PIÓRKOWSKA, K.RYBIŃSKA, M.DOMAŃSKA, J.JURKIEWICZ

38.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY KL. VIII IV DYREKCJA +ZESPÓŁ NAUCZYCIELI

39.

ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA V K.BRZOZOWSKI + WYCHOWAWCY

40.

DZIEŃ RÓŻNORODNOŚCI V I.NIEDZWIEDZKA

41.

ŚWIĘTO KSIĄŻKI I SZKOLNEJ BIBLIOTEKI V D.WOŁK- KARACZEWSKA

42.

DZIEŃ UNII EUROPEJSKIEJ V M.BURKOWSKA, H.KUROWSKA,

43.

FAMILIADA WIOSENNA V DYREKCJA I CAŁA SPOŁECZNOŚĆ SZKOŁY
44. BIEG EKOLUDKÓW V/VI WYCHOWAWCY KL. III

45.

DZIEŃ SZTUKI ( 2) V/VI M.PIEŃKOWSKA+ WYCHOWAWCY

46.

DZIEŃ RODZINKI V WYCHOWAWCY KL. 0-III

47.

DZIEŃ SPORTU /DZIEŃ DZIECKA1.VI VI A. RYBIŃSKI, M.JAWORSKI

48.

KONCERT LAUREATÓW VI A.SYLDATK,   A.KOTLEWSKA, K.BRZOZOWSKI
49. ZAKOŃCZENIE ROKU SZK. DLA KL. VIII VI A.SYLDATK, K.LUDKA

50.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO DLA POZOSTAŁYCH KLAS 26 VI E.JANUSZEWSKA, A.REYSOWSKA -SZCZEPAŃSKA, K.BRZOZOWSKI, WYCHOWAWCY

Przyjęte przez R.P. dnia 28.08.2019

Terminarz pracy Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2019/2020

Wydarzenie Termin
Rada pedagogiczna 26.08.2019

Rada pedagogiczna zatwierdzająca:

-Szkolny zestaw programów

-Program Wychowawczo Profilaktyczny

-Ważniejsze wydarzenia w życiu Szkoły

-Terminarz pracy Rady Pedagogicznej

oraz inne dokumenty Szkoły

28.08. 2019
Rozpoczęcie roku szkolnego 2.09.2019
Rada pedagogiczna 10.09.2019
Zebranie z Rodzicami 10.09.2019
Spotkanie zespołu nauczycieli, -analiza wyników egzaminu zewn. programy naprawcze. 24.09.2019
Zebranie z Rodzicami – konsultacje 1.10.2019
Rada pedagogiczna – śródokresowa – analiza wyników nauczania 5.11.2019
Zebranie z Rodzicami – konsultacje 5.11.2019
Zebranie z Rodzicami – przekazanie rodzicom informacji o przewidywanych ocenach na półrocze z przedmiotów       i ocenie zachowania 10.12.2019
Zimowa przerwa świąteczna 23-31.12.2019
Ostateczny termin wystawiania ocen semestralnych /nauczyciele informują ucznia o wystawionych stopniach/ 3.01.2020
Termin składania podań o egzamin sprawdzający 3-6.01.2020
Rada pedagogiczna – klasyfikacyjna PESS 7.01.2020
Zebranie z Rodzicami – konsultacje 7.01.2020
Rada pedagogiczna – Plenarne posiedzenie podsumowanie pracy w I półrocze.r.szk.2019/2020 9.01.2020  
Przerwa- Ferie zimowe 13-26.01.2020
Zebranie z Rodzicami 3.03.2020
Rada pedagogiczna – śródokresowa -analiza wyników nauczania 7.04.2020
Zebranie z Rodzicami 7.04.2020
Przerwa wiosenna 8-14.04.2020
Egzamin Ósmoklasisty 21-23.04.2020
Zebranie   z Rodzicami – przekazanie  informacji o przewidywanych ocenach z przedmiotów i ocenie zachowania 12.05.2020
Zebranie z Rodzicami-konsultacje 2.06.2020
Ostateczny termin wystawiania ocen końcoworocznych / nauczyciele informują ucznia o wystawionych stopniach/ 15.06.2020
Termin składania podań o egzamin sprawdzający 15-18.06.2020
Rada pedagogiczna – klasyfikacyjna 18.06.2020
Rada pedagogiczna – Plenarne posiedzenie -podsumowanie pracy w r. szk. 2019/20 23.06.2020
Zakończenie roku szkolnego kl. VIII 24.06.2020
Zakończenie roku szkolnego 26.06.2020

Rady Pedagogiczne szkoleniowe

zgodnie z potrzebami
Z przyczyn organizacyjnych terminy mogą ulec zmianie