Kalendarz roku szkolengo 2020/2021
Rozpoczęcie roku szkolnego 2 września 2020
Przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2020
Zakończenie I półrocza 29 stycznia 2021
Ferie zimowe 1-14 luty 2021 (woj. pomorskie)
Wiosenna przerwa świąteczna 1-6 kwietnia 2021
Egzamin ósmoklasisty
Dni wolne zgodnie z ustawą – egzaminy zewnętrzne
25-27 maja 2021
Wycieczki dla klas IV-VIII w PESS 31 maja-4 czerwca 2021
Dodatkowe dni wolne do uzgodnienia z Radą Rodziców
w tych dniach w naszej Szkole organizowane są zajęcia opiekuńcze

2 listopada 2020 (poniedziałek)

4-5 maja 2021 (wtorek, środa)

4-5 stycznia 2021 (poniedziałek, wtorek)

4 czerwca 2021 (piątek)

Zakończenie roku szkolnego 25 czerwca 2021

 

 

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W ŻYCIU SZKOŁY 2020/2021
L.P.

WYDARZENIE

TERMIN

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

1. INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2 IX DYREKCJA, WYCHOWAWCY
2. „SPRZĄTANIE ŚWIATA” IX  J.STASZEWSKA, M. JOSKOWSKA, B. KĘDRA
3. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KROPKI IX I.KARPIERZ-MAREK, D.MACKIEWICZ, K. MŁYNARCZAK
4. UDZIAŁ W AKCJI „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM IX D.WOŁK KARACZEWSKA, POLONIŚCI, WYCHOWAWCY
5. ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA IX

M. DROZD, P. MAZUR, B. SIEMEK-PAWŁOWSKA 

6. ŚLUBOWANIE KLAS I IX M. DOMAŃSKA, K. MŁYNARCZAK, K. RYBIŃSKA, POCZET SZTANDAROWY
7. DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA IX D. WOŁK-KARACZEWSKA
8. WYBORY DO S.U IX M.BURKOWSKA
9. DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 14.X. X M.BURKOWSKA +Samorząd Uczniowski, K.BRZOZOWSKI
10. ELIMINACJE SZKOLNE KONKURSÓW WOJEWÓDZKICH X N-LE PRZEDMIOTÓW
11. PASOWANIE NA CZYTELNIKA
(PAKIET EDUKACYJNY PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM BIBLIOTEK SZKOLNYCH)
X D.WOŁK- KARACZEWSKA, WYCHOWAWCY
12. EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW X A. TĘCZAR, J. CIAŁOWICZ, NAUCZYCIELE JĘZYKÓW OBCYCH
13. 102 ROCZNICA ODZYSKANIA NIDEPODLEGŁOŚCI XI

M.BURKOWSKA, K.BRZOZOWSKI,

NAUCZYCIELE

14. DZIEŃ PATRIOTY I PATRIOTKI XX wieku (CEO) XI P. LIDZBARSKA
15. TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ XI P. LIDZBARSKA, K. JUNGIEWICZ, M. BARTOSZEWSKA
16. DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 25 XI XI K.MŁYNARCZAK, D.WOŁK-KARACZEWSKA,
17. ANDRZEJKI XI WYCHOWAWCY
18. MIKOŁAJKI XII WYCHOWAWCY
19. KONKURS BOŻONARODZENIOWY- ZWYCZAJE BOŻONARODZENIOWE W JĘZYKACH OBCYCH XII WYCHOWAWCY ŚWIETLICY, A.GLINKOWSKA
20. KONKURS NA MŁODZIEŻOWE SŁOWO ROKU 2020 XII D. WOŁK KARCZEWSKA
21. WIGILIE KLASOWE XII WYCHOWAWCY
22. DZIEŃ SZTUKI (1) XII B. MIELEWCZYK
23. PODSUMOWANIE OSIĄGNIĘĆ ZA I SEM. I DYREKCJA
24. BAL KARNAWAŁOWY (KL.0-III) I WYCHOWAWCY, A.REYSOWSKA-SZCZEPAŃSKA
25. DZIEŃ BABCI I DZIADKA (KL.0-III) I WYCHOWAWCY
27. WALENTYNKI II WYCHOWAWCY + Samorząd Uczniowski
28. DZIEŃ JĘZYKA POLSKIEGO 21II J.TAŃSKA, NAUCZYCIELE JĘZYKA POLSKIEGO
29. SPOTKANIA Z AUTORAMI II D.WOŁK- KARACZEWSKA, POLONIŚCI, WYCHOWAWCY
30. KONKURS RECYTATORSKI               III A.SYLDATK, J. JURKIEWICZ, K. MIKICKID.WOŁK –KARACZEWSKA
31.
SZKOLNE DNI NAUKI/DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY III  J.STASZEWSKA, M. JOSKOWSKA,  M.JASIŃSKI, B. KOPCIEWICZ, B. KĘDRA
32. POWITANIE WIOSNY ( KL. 0-III) III K. RYBIŃSKA+ WYCHOWAWCY
33.
ŚWIĘTO LICZBY π 14 III M. DROZD, P. MAZUR, B. SIEMEK- PAWŁOWSKA
34. YOU CAN DANCE 0-III, IV-VIII IV/V I KARPIERZ -MAREK, A.REYSOWSKA-SZCZEPAŃSKA

35.

RAJD „ ŚLADAMI POMNIKÓW PRZYRODY” IV,V B. KĘDRA, P.KOPCIEWICZ

36.

KONKURS CZYTELNICZY (KL.I-III) IV D.WOŁK- KARACZEWSKA

37.

TYDZIEŃ EKOLOGICZNY IV P. KOPCIEWICZ, J.STASZEWSKA, M.PIÓRKOWSKA, K.RYBIŃSKA, M.DOMAŃSKA, J.JURKIEWICZ, K. JUNGIEWICZ, M. BARTOSZEWSKA, B. KĘDRA

38.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY KL. VIII V DYREKCJA +ZESPÓŁ NAUCZYCIELI

39.

ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA V K.BRZOZOWSKI + WYCHOWAWCY, SAMORZĄD UCZNIOWSKI

40.

DZIEŃ RÓŻNORODNOŚCI V P. LIDZBARSKA, PEDAGOG

41.

ŚWIĘTO KSIĄŻKI I SZKOLNEJ BIBLIOTEKI V D.WOŁK- KARACZEWSKA

42.

DZIEŃ UNII EUROPEJSKIEJ V M.BURKOWSKA, N. DOROCKA

43.

FAMILIADA WIOSENNA V DYREKCJA I CAŁA SPOŁECZNOŚĆ SZKOŁY
44. BIEG EKOLUDKÓW V/VI WYCHOWAWCY KL. III

45.

DZIEŃ SZTUKI ( 2) V/VI B. MIELEWCZYK+ WYCHOWAWCY

46.

DZIEŃ RODZINKI V WYCHOWAWCY KL. 0-III

47.

DZIEŃ SPORTU /DZIEŃ DZIECKA1.VI VI A. RYBIŃSKI, J. SKRZYŃSKA

48.

KONCERT LAUREATÓW VI A.SYLDATK, K.BRZOZOWSKI, A.KĘDRA
49. ZAKOŃCZENIE ROKU SZK. DLA KL. VIII VI J. TAŃSKA, J. STASZEWSKA

50.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO DLA POZOSTAŁYCH KLAS 26 VI E.JANUSZEWSKA, A.REYSOWSKA -SZCZEPAŃSKA, K.BRZOZOWSKI, WYCHOWAWCY

Przyjęte przez R.P. 

Terminarz pracy Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2019/2020

Wydarzenie Termin
Rada pedagogiczna 26.08.2019

Rada pedagogiczna zatwierdzająca:

-Szkolny zestaw programów

-Program Wychowawczo Profilaktyczny

-Ważniejsze wydarzenia w życiu Szkoły

-Terminarz pracy Rady Pedagogicznej

oraz inne dokumenty Szkoły

28.08. 2019
Rozpoczęcie roku szkolnego 2.09.2019
Rada pedagogiczna 10.09.2019
Zebranie z Rodzicami 10.09.2019
Spotkanie zespołu nauczycieli, -analiza wyników egzaminu zewn. programy naprawcze. 24.09.2019
Zebranie z Rodzicami – konsultacje 1.10.2019
Rada pedagogiczna – śródokresowa – analiza wyników nauczania 5.11.2019
Zebranie z Rodzicami – konsultacje 5.11.2019
Zebranie z Rodzicami – przekazanie rodzicom informacji o przewidywanych ocenach na półrocze z przedmiotów       i ocenie zachowania 10.12.2019
Zimowa przerwa świąteczna 23-31.12.2019
Ostateczny termin wystawiania ocen semestralnych /nauczyciele informują ucznia o wystawionych stopniach/ 3.01.2020
Termin składania podań o egzamin sprawdzający 3-6.01.2020
Rada pedagogiczna – klasyfikacyjna PESS 7.01.2020
Zebranie z Rodzicami – konsultacje 7.01.2020
Rada pedagogiczna – Plenarne posiedzenie podsumowanie pracy w I półrocze.r.szk.2019/2020 9.01.2020  
Przerwa- Ferie zimowe 13-26.01.2020
Zebranie z Rodzicami 3.03.2020
Rada pedagogiczna – śródokresowa -analiza wyników nauczania 7.04.2020
Zebranie z Rodzicami 7.04.2020
Przerwa wiosenna 8-14.04.2020
Egzamin Ósmoklasisty 21-23.04.2020
Zebranie   z Rodzicami – przekazanie  informacji o przewidywanych ocenach z przedmiotów i ocenie zachowania 12.05.2020
Zebranie z Rodzicami-konsultacje 2.06.2020
Ostateczny termin wystawiania ocen końcoworocznych / nauczyciele informują ucznia o wystawionych stopniach/ 15.06.2020
Termin składania podań o egzamin sprawdzający 15-18.06.2020
Rada pedagogiczna – klasyfikacyjna 21.06.2020
Rada pedagogiczna – Plenarne posiedzenie -podsumowanie pracy w r. szk. 2019/20 23.06.2020
Zakończenie roku szkolnego kl. VIII 24.06.2020
Zakończenie roku szkolnego 25.06.2020

Rady Pedagogiczne szkoleniowe

zgodnie z potrzebami
Z przyczyn organizacyjnych terminy mogą ulec zmianie

Ta strona używa ciasteczek (cookies). Kontynuując odwiedzanie strony wyrażasz zgodę na nasze wykorzystanie ciasteczek. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close