Zapraszamy do śledzenia Naszych Atualności!

Ostatnie publikacje:

POMORSKIE ŻAGLE WIEDZY W EKOLOGU

 

Zapraszamy uczniów do następujących zajęć:

1. Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów prowadzone metodą projektu

 1. Kółko żeglarskie wraz z formą warsztatową pn. Zostań żeglarzem, a może marynarzem, żeglarskie ABC. Klasy I-III.

 2. Warsztaty morskie – pozalekcyjny projekt edukacyjny pn. Ile zawdzięczamy morzu? Klasy IV-VIII.

 3. Warsztatowe zajęcia pozalekcyjne – projekt dotyczący ochrony środowiska naturalnego Morza Bałtyckiego. Klasy IV-VIII

 4. Warsztatowe zajęcia pozalekcyjne z bezpieczeństwa na wodzie i ratownictwa morskiego dla uczniów klas I-VIII.

2. Doradztwo zawodowe

Zajęcia z doradztwa zawodowego dotyczące branż wynikających z nadmorskiego położenia regionu, tj. przetwórstwa i turystyki morskie. Klasy I-VIII.

3. Praktyczne zajęcia żeglarskie dla uczniów.

Praktyczne zajęcia żeglarskie dla dzieci klas V-VIII (w tym blok zajęć teoretycznych)

4. Jednodniowe (powyżej 6 godzin) wyjazdy edukacyjne dla uczniów. Klasy I-VIII

5. Piknik Naukowo-Żeglarski. Klasy I-VIII.

Zapraszamy nauczycieli do następujących szkoleń:

1. Przygotowanie do pracy metodą projektów

Szkolenie z zakresu metody projektu edukacyjnego na zajęciach z edukacji morskiej pn. Edukacja morska w kreatywnym kształtowaniu kompetencji kluczowych – kształtowanie kompetencji kluczowych animatorów edukacji morskiej.

2. Przygotowanie do prowadzenia zajęć żeglarskich.

Szkolenie pn. Interdyscyplinarne zabawy nawigacyjne na mapach morskich.

3. Inne formy wsparcia nauczycieli.

 1. Szkolenie pn. Włączanie cyfrowe-wykorzystanie aplikacji do edukacji morskiej i żeglarskiej.

 2. Szkolenie pn. Efektywne włączanie elementów edukacji morskiej do podstawy programowej.

 3. Szkolenie pn. Kompetencje naukowo-techniczne dla edukacji morskiej.

Koordynator Dorota Mackiewicz

POMORSKIE ŻAGLE WIEDZY W EKOLOGU

31 grudnia 2021 wójt gminy Kosakowo, Marcin Majek podpisał umowę na realizację projektu Pomorskie Żagle Wiedzy – Partnerstwo Gminy Kosakowo, którego gmina jest liderem.

Projekt realizowany będzie do czerwca 2023 r. w partnerstwie z następującymi podmiotami: gmina miasta Reda, miasta Puck, gmina Puck, Wejherowo, Mikołajki Pomorskie, samorząd województwa pomorskiego, Stowarzyszenie Przyjaciół Ekologicznej Szkoły Społecznej w Rumi oraz Yacht Club Rewa.

Skierowany jest on łącznie do 2448 uczniów i 28 nauczycieli szkół podstawowych województwa pomorskiego. Jego celem jest podniesienie jakości pracy szkół i placówek poprzez kompleksowe wspomaganie rozwoju szkoły rozumianego jako ścisłe zespolenie systemu wsparcia nauczycieli ze zdiagnozowanymi potrzebami ucznia i szkoły.

W ramach projektu będą prowadzone zajęcia w 14 szkołach podstawowych, m.in. ZSP Dębogórze SP w Pogórzu oraz SP w Kosakowie, PESS w Rumi oraz siedzibie Yacht Club Rewa.

W ramach wsparcia uczniów przez okres 3 semestrów prowadzonych będzie wiele działań, w tym:

DLA UCZNIA:

 1. Zajęcia pozalekcyjne prowadzone metodą projektu tj. kółko żeglarskie wraz z formą warsztatową, warsztaty morskie warsztatowe zajęcia pozalekcyjne z bezpieczeństwa na wodzie i ratownictwa morskiego.

 2. Zajęcia z doradztwa zawodowego dotyczące branż wynikających z nadmorskiego położenia regionu.

 3. Praktyczne zajęcia żeglarskie.

 4. Jednodniowe wyjazdy edukacyjne do instytucji związanych z edukacją morską i żeglarską.

 5. Pikniki Naukowo-Żeglarskie.

DLA NAUCZYCIELA

 1. Przygotowanie do pracy metodą projektów.

 2. Przygotowanie do prowadzenia zajęć żeglarskich.

 3. Inne formy wsparcia nauczycieli tj.: włączanie cyfrowe-wykorzystanie aplikacji do edukacji morskiej i żeglarskiej, efektywne włączanie elementów edukacji morskiej do podstawy programowej.

 4. Kompetencje naukowo-techniczne dla edukacji morskiej.

Całkowity koszt otrzymanego wsparcia wyniesie ponad 2 mln zł.