Zapraszamy do śledzenia Naszych Atualności!

Ostatnie publikacje:

POMORSKIE ŻAGLE WIEDZY W EKOLOGU

Szanowni Państwo
Z przyjemnością informuję, że mogę już podać listę zajęć i nauczycieli  prowadzących.
klasy 1-3 zadania projektowe Zostań żeglarzem
1. Sylwia Grubicka 2x 20h, min 6 uczniów, max. 24
  Spotkania kółka żeglarskiego w duchu NVC- Żyrafi statek
2. Krzysztof Brzozowski 1x20h min 6 uczniów, max. 24
Żeglarskie koło muzyczne.
3.Agnieszka Reysowska-Szczepańska 1x20h min 6 uczniów, max. 24
Żeglarskie koło taneczne
klasy 4-8 zadania projektowe Warsztaty Morskie ile zawdzięczamy morzu.
1. Monika Burkowska  1x20h min 6 uczniów, max. 24-Dookoła Bałtyku-płyniemy z nurtem historii
2. Beata Mielewczyk   1x20h min 6 uczniów, max. 24-Nitką malowane
3, Dariusz Tomaszewski 1x20h min 6 uczniów, max. 24
4. Barbara Kędra         1x20h min 6 uczniów, max. 24
klasy 4-8  Koło przyrodnicze
1. Monika Joskowska min.4 osoby,  17h +3 pracy własnej-Chemia Morza
2. Monika Joskowska min. 4 osoby,   17h +3 pracy własnej-Chemia Morza
3. Jolanta Drogosz  min 4 osoby, 17h +3 pracy własnej-Chwyć za STER, obierz właściwy cel!

Od 14 lutego 2022r. rusza rekrutacja uczestników projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy- partnerstwo gminy Kosakowo”. Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli PESS Rumia. Zakończenie rekrutacji zaplanowane jest na 2 marca 2022r.

Wypełnione i podpisane dokumenty wraz z załącznikami należy złożyć
do sekretariatu szkoły do koordynatora, pani Doroty Mackiewicz. O udziale
w projekcie decyduje termin złożenia kompletu dokumentów.

Zapraszamy uczniów do następujących zajęć:

1. Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów prowadzone metodą projektu

 1. Kółko żeglarskie wraz z formą warsztatową pn. Zostań żeglarzem, a może marynarzem, żeglarskie ABC. Klasy I-III.

 2. Warsztaty morskie – pozalekcyjny projekt edukacyjny pn. Ile zawdzięczamy morzu? Klasy IV-VIII.

 3. Warsztatowe zajęcia pozalekcyjne – projekt dotyczący ochrony środowiska naturalnego Morza Bałtyckiego. Klasy IV-VIII

 4. Warsztatowe zajęcia pozalekcyjne z bezpieczeństwa na wodzie i ratownictwa morskiego dla uczniów klas I-VIII.

2. Doradztwo zawodowe

Zajęcia z doradztwa zawodowego dotyczące branż wynikających z nadmorskiego położenia regionu, tj. przetwórstwa i turystyki morskie. Klasy I-VIII.

3. Praktyczne zajęcia żeglarskie dla uczniów.

Praktyczne zajęcia żeglarskie dla dzieci klas V-VIII (w tym blok zajęć teoretycznych)

4. Jednodniowe (powyżej 6 godzin) wyjazdy edukacyjne dla uczniów. Klasy I-VIII

5. Piknik Naukowo-Żeglarski. Klasy I-VIII.

Zapraszamy nauczycieli do następujących szkoleń:

1. Przygotowanie do pracy metodą projektów

Szkolenie z zakresu metody projektu edukacyjnego na zajęciach z edukacji morskiej pn. Edukacja morska w kreatywnym kształtowaniu kompetencji kluczowych – kształtowanie kompetencji kluczowych animatorów edukacji morskiej.

2. Przygotowanie do prowadzenia zajęć żeglarskich.

Szkolenie pn. Interdyscyplinarne zabawy nawigacyjne na mapach morskich.

3. Inne formy wsparcia nauczycieli.

 1. Szkolenie pn. Włączanie cyfrowe-wykorzystanie aplikacji do edukacji morskiej i żeglarskiej.

 2. Szkolenie pn. Efektywne włączanie elementów edukacji morskiej do podstawy programowej.

 3. Szkolenie pn. Kompetencje naukowo-techniczne dla edukacji morskiej.

Koordynator Dorota Mackiewicz

POMORSKIE ŻAGLE WIEDZY W EKOLOGU

31 grudnia 2021 wójt gminy Kosakowo, Marcin Majek podpisał umowę na realizację projektu Pomorskie Żagle Wiedzy – Partnerstwo Gminy Kosakowo, którego gmina jest liderem.

Projekt realizowany będzie do czerwca 2023 r. w partnerstwie z następującymi podmiotami: gmina miasta Reda, miasta Puck, gmina Puck, Wejherowo, Mikołajki Pomorskie, samorząd województwa pomorskiego, Stowarzyszenie Przyjaciół Ekologicznej Szkoły Społecznej w Rumi oraz Yacht Club Rewa.

Skierowany jest on łącznie do 2448 uczniów i 28 nauczycieli szkół podstawowych województwa pomorskiego. Jego celem jest podniesienie jakości pracy szkół i placówek poprzez kompleksowe wspomaganie rozwoju szkoły rozumianego jako ścisłe zespolenie systemu wsparcia nauczycieli ze zdiagnozowanymi potrzebami ucznia i szkoły.

W ramach projektu będą prowadzone zajęcia w 14 szkołach podstawowych, m.in. ZSP Dębogórze SP w Pogórzu oraz SP w Kosakowie, PESS w Rumi oraz siedzibie Yacht Club Rewa.

W ramach wsparcia uczniów przez okres 3 semestrów prowadzonych będzie wiele działań, w tym:

DLA UCZNIA:

 1. Zajęcia pozalekcyjne prowadzone metodą projektu tj. kółko żeglarskie wraz z formą warsztatową, warsztaty morskie warsztatowe zajęcia pozalekcyjne z bezpieczeństwa na wodzie i ratownictwa morskiego.

 2. Zajęcia z doradztwa zawodowego dotyczące branż wynikających z nadmorskiego położenia regionu.

 3. Praktyczne zajęcia żeglarskie.

 4. Jednodniowe wyjazdy edukacyjne do instytucji związanych z edukacją morską i żeglarską.

 5. Pikniki Naukowo-Żeglarskie.

DLA NAUCZYCIELA

 1. Przygotowanie do pracy metodą projektów.

 2. Przygotowanie do prowadzenia zajęć żeglarskich.

 3. Inne formy wsparcia nauczycieli tj.: włączanie cyfrowe-wykorzystanie aplikacji do edukacji morskiej i żeglarskiej, efektywne włączanie elementów edukacji morskiej do podstawy programowej.

 4. Kompetencje naukowo-techniczne dla edukacji morskiej.

Całkowity koszt otrzymanego wsparcia wyniesie ponad 2 mln zł.

Ta strona używa ciasteczek (cookies). Kontynuując odwiedzanie strony wyrażasz zgodę na nasze wykorzystanie ciasteczek. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close