Powolny powrót do zajęć opiekuńczych stacjonarnych od 25 maja

Maj 23, 2020 | Aktualności szkolne, Ogłoszenia, Ważne informacje

Drodzi Rodzice!

Informujemy, że od 25 maja rozpoczynają się zajęcia opiekuńcze dla klas 0-3 przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia oraz MEN.

W pierwszej kolejności z zajęć powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Jednocześnie zwracamy się do Państwa z prośbą o zadeklarowanie konieczności zapewnienia opieki dla dziecka.

Deklarację należy wysłać przez dziennik internetowy albo drogą mailową do sekretariatu.

Dyrektor upoważni pracowników placówki do wpuszczenia dziecka na teren szkoły, brak deklaracji jest jednoznaczny z odmową przyjęcia dziecka na zajęcia opiekuńcze.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami, które znajdują się w zakładce Zajęcia stacjonarne w górnym menu.