Procedura postępowania w wypadku pojawienia się objaów SARS COV-2

Cze 10, 2020 | Nauczanie stacjonarne

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W WYPADKU POJAWIENIA SIĘ U UCZNIA PESS OBJAWÓW
SUGERUJĄCYCH ZAKAŻENIE WIRUSEM SARS COV-2
W przypadku wystąpienia u ucznia Podstawowej Ekologicznej Szkoły Społecznej w Rumi przebywającego na
terenie Szkoły niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem (podwyższona temperatura
-powyżej 38 stopni Celsjusza) ,kaszel i duszności należy zachować następujący tryb postępowania:
• zapewnić natychmiastową izolację ucznia w gabinecie pielęgniarki szkolnej – sala nr 13
• niezwłocznie poinformować dyrekcję PESS oraz najbliższą stację san. – epid.
tel. 58 677-79-16 lub 800-190-590, że istnieje ryzyko zarażenia wirusem, a następnie stosować się do
zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć
dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
• niezwłocznie poinformować rodziców dzieci o wystąpieniu ryzyka zarażenia koronawirusem oraz
konieczności jak najszybszego odbioru dziecka
• sporządzić listę osób bliskiego kontaktu z uczniem podczas jego obecności w Szkole ( załącznik nr 1
do procedury)- opiekun grupy
Po zabraniu ucznia z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 przez transport, należy:
• wyłączyć z funkcjonowania pomieszczenie, w którym przebywał uczeń – następnie umyć
i zdezynfekować powierzchnie, meble, sprzęt – po dezynfekcji może być ponownie używane
• wywietrzyć pomieszczenie, w którym przebywał uczeń,
• zdezynfekować wszystkie elementy, których mógł dotykać uczeń
• osoby mające bliski kontakt z dzieckiem powinny pozostać w domu do czasu uzyskania informacji o
wyniku testu na obecność koronawirusa
• Osoby, które przebywały w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem, u którego potwierdzono zakażenie
koronawirusem powinny przez 14 dni pozostać w domu i prowadzić samoobserwację swojego stanu
zdrowia (zalecane codzienne mierzenie temperatury). W przypadku wystąpienia objawów należy
niezwłocznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną oraz sekretariat PESS
• postępować zgodnie z wytycznymi PSSE.
Definicja bliskiego kontaktu:
• Pozostawanie w bezpośrednim kontakcie z i osobą z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS
CoV-2 lub w odległości mniejszej niż 2m przez ponad 15 min
Przepisy prawne:
(1). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących
powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru
epidemiologicznego
(2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby
zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej

Ta strona używa ciasteczek (cookies). Kontynuując odwiedzanie strony wyrażasz zgodę na nasze wykorzystanie ciasteczek. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close