Rekrutacja do projektu Zdolni z Pomorza

Cze 8, 2020 | Aktualności szkolne, Ogłoszenia, Rekrutacja

Rozpoczynamy rekrutację do projektu Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski na rok szkolny 2020/2021

W Projekcie wsparciem objęci są uczniowie wykazujący szczególne uzdolnienia w zakresie biologii, chemii, kompetencji społecznych, matematyki, fizyki oraz informatyki. Do rekrutacji mogą przystąpić uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej (w roku szkolnym 2019/2020) oraz klas siódmych i ósmych.

Uczeń, który stara się o zakwalifikowanie w ramach matematyki, fizyki lub informatyki najpierw przechodzi badanie psychologiczne. Po pomyślnym wyniku uczestniczy w Teście Uzdolnień Kierunkowych (którego termin jest przewidziany na wrzesień br.). Dopiero wówczas podejmowana jest decyzja o zakwalifikowaniu ucznia do Projektu.

Uczeń, który stara się o zakwalifikowanie w ramach biologii, chemii lub kompetencji społecznych, najpierw przygotowuje swój projekt kwalifikacyjny, który decyduje o jego uczestnictwie w Projekcie. Dopiero po jego zaprezentowaniu i decyzji o zakwalifikowaniu – bierze udział w badaniu psychologicznym.

Składając arkusz nominacji zaznacza się wybrany przedmiot oraz przedmiot drugiego wyboru (w przypadku braku miejsc). Jeżeli uczeń wybiera przedmioty z dwóch różnych grup przedmiotowych (np. matematyka, biologia) – wówczas powinien przejść wszystkie etapy, czyli: badanie psychologiczne, złożenie projektu kwalifikacyjnego oraz uczestnictwo w Teście uzdolnień Kierunkowych. Szczegóły w Regulaminie rekrutacji.

Poniżej znajdują się dokumenty zawierające główne informacje na temat rekrutacji:

– Regulamin rekrutacji

– Zasady realizacji projektów kwalifikacyjnych

– Lista osiągnięć uzyskanych w olimpiadach wojewódzkich i konkursach przedmiotowych wymaganych do przyjęcia ucznia do Projektu bez pisania Testu Uzdolnień Kierunkowych lub realizacji projektu kwalifikacyjnego.

do pobrania: https://liblink.pl/AN1Sd59jD8

Komplet dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji aplikujący do Projektu powinni przesłać pocztą na adres Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wejherowie ul. Ofiar Piaśnicy 22, 84 – 200 Wejherowo lub włożyć do skrzynki w przedsionku Poradni. Komplet dokumentów obejmuje:

arkusz nominacji (wypełniony przez rodzica, nauczyciela lub inną osobę, np. pedagoga szkolnego),
wniosek o przeprowadzenie badań,
oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych oraz oświadczenie dotyczące rekrutacji w ramach projektu Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski.

Komplet dokumentów należy przesłać pocztą na adres Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie (ul. Ofiar Piaśnicy 22) do 26 czerwca 2020 r.

Projekty kwalifikacyjne na przedmioty: biologia, chemia i kompetencje społeczne należy dostarczyć do 16 sierpnia 2020 r.

Pytania prosimy kierować na adres mailowy b.graczyk-zajac@poradnia-wejherowo.pl lub telefonicznie do Poradni 58 672 10 08 – do p. Beaty Graczyk-Zając lub p. Emilii Richert.

Ta strona używa ciasteczek (cookies). Kontynuując odwiedzanie strony wyrażasz zgodę na nasze wykorzystanie ciasteczek. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close