WIELKI SUKCES KORNELII

maj 27, 2024 | AKTUALNOŚCI 2

WIELKI SUKCES KORNELII

Kornelia ze swoim zespołem Wolfgang Mini zajęła pierwsze miejsce w kategorii formacji gimnastycznych 10-13 lat w Gim Show 2024 – XVIII Międzynarodowym Festiwalu Gimnastyczno-Tanecznym o Grand Prix Prezydenta Miasta Gdyni.

Gratulujemy!