ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ STACJONARNYCH W PESS OD DNIA 25 MAJA 2020r.

Cze 10, 2020 | Nauczanie stacjonarne

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze na terenie PESS będą odbywały się w godzinach od 7.30 do 15.00. Każdy rodzic zobowiązuje się do odebrania dziecka najpóźniej do godziny 15.00.
Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do wyznaczonej strefy rodzica z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
Do szatni dziecko idzie samodzielnie, gdzie obowiązkowo pozostawia okrycie wierzchnie oraz zmienia obuwie, które wkłada do podpisanego worka na buty. Każde dziecko będzie miało wyznaczone swoje miejsce w szatni
Po wyjściu z szatni dziecko obowiązkowo dezynfekuje ręce dostępnym w szkole płynem dezynfekującym i idzie do przydzielonej sali

ORGANIZACJA MIEJSCA PRACY

do grupy przyporządkowany jest jeden lub dwoje opiekunów prowadzących zajęcia w systemie dziennym ( dwa dni jeden nauczyciel, trzy dni drugi)
Każda z grup uczniów przebywa w wyznaczonej, stałej sali, ma przypisaną stałą szatnię, toaletę oraz osobne wejście do szkoły
W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynoszą min. 1,5 m
(1 uczeń – 1 ławka szkolna).
W grupie może przebywać do 7 uczniów.
W wyznaczonej sali każde dziecko ma przypisaną dla siebie ławkę, krzesło, karimatę oraz zestaw klocków
Każde dziecko przynosi do szkoły plastikowy pojemnik z osobistą wyprawką przypisaną tylko do niego: (wszystko musi być podpisane)
– podręcznik, ćwiczenia i zeszyt klasowy

– blok rysunkowy

– piórnik z wyposażeniem: ołówki, kredki, nożyczki, ostrzynka, ew pisaki

– zeszyt papierów kolorowych

– farby plakatowe, kubek różnej grubości pędzle

– plastelina

Pojemnik dziecko pozostawia w szkole; po zakończonych zajęciach pojemnik jest dezynfekowany

Uczeń nie może zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

ORGANIZACJA WYJŚC POZA PRZYDZIELONĄ SALĘ

Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów oddzielone kotarą. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.
Uczniowie będą korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
Podczas każdorazowego wyjścia na powietrze, personel obsługi wietrzy pomieszczenia, w których przebywały dzieci i dezynfekuje toalety
Po przyjściu z podwórka, sali gimnastycznej dzieci obowiązkowo myją ręce zgodnie z instrukcją znajdującą się przy wejściu do łazienki
Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć będzie regularnie czyszczony przez personel obsługi z użyciem detergentu lub dezynfekowany
Nie będą organizowane żadne wyjścia poza teren szkoły (np. spacer do parku).
Każdy opiekun jest w posiadaniu skoroszytu z telefonami kontaktowymi do rodziców oraz skoroszyt osób upoważnionych do odbioru dziecka.

ORGANIZACJA SPOŻYWANIA POSIŁKÓW

Każde dziecko przynosi z domu napoje oraz posiłek w plastikowym pojemniku. Rodzice zwracają uwagę, by dziecko bez problemu potrafiło odkręcić butelkę oraz otworzyć pojemnik.
Prowiant znajduje się na ławce lub w wyznaczonym przez opiekuna miejscu.
Przed rozpoczęciem posiłku dzieci biorą tacę plastikową, na której będą spożywać posiłek oraz serwetkę śniadaniową.
Po posiłku każde dziecko odkłada tacę w wyznaczone miejsce.
Podczas pobytu na świeżym powietrzu personel obsługi dezynfekuje tace.
Dzieci nie częstują się nawzajem swoim prowiantem.
Przed każdym posiłkiem oraz po posiłku dzieci idą kolejno myć ręce, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy wejściu do łazienki.
Każdorazowo, po posiłku dziecko chowa swój prowiant do pojemnika.
Informacja dodatkowa: firma cateringowa może dostarczać posiłki przy zamówieniach dla min 20 osób

Ta strona używa ciasteczek (cookies). Kontynuując odwiedzanie strony wyrażasz zgodę na nasze wykorzystanie ciasteczek. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close