LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

paź 1, 2023 | Aktualności szkolne, Z życia szkoły

 

Laboratoria

Nasza Szkoła przystąpiła do rządowego programu Laboratoria Przyszłości.
Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych wbudowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów.
W ramach Laboratoriów Przyszłości nasza Szkoła otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 80.000,00 zł.

Wsparcie finansowe otrzymane przez naszą Szkołę w ramach Laboratoriów Przyszłości pozwoliło na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.
Dzięki przyznanym środkom możliwy był zakup wyposażenia technicznego oraz pomocy dydaktycznych, m.in. takich, jak:

Drukarka 3D z wyposażeniem oraz laptop do jej obsługi,
zestaw Forbot do kursu Arduino (w tym moduł z mikrokontrolerem),
stację lutowniczą,
wyposażenie pracowni fotograficznej,
mikroskop,
5 zestawów LEGO Spike Prime
klocki KORBO,
wyposażenie sali kulinarnej,
pracownia tabletów iPad

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania zarówno w trakcie obowiązkowych zajęć edukacyjnych np.: chemii, fizyki, matematyki, geografii, przyrody, plastyki, techniki, muzyki, biologii, informatyki, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz kół zainteresowań.