Rekrutacja do PESS Rumia – rok szkolny 2023/2024

  Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna w Rumi w roku szkolnym 2023/2024 prowadzi rekrutację dzieci i młodzieży do następujących oddziałów:

  • 2 oddziałów przedszkolnych – OA, OB.
  • 2 oddziałów klasy pierwszej – IB, IC.
  • klas II – VIII – nabór uzupełniający.

  ZASADY REKRUTACJI

  Etap I złożenie podania.

  ZASADY REKRUTACJI do „0A i 0B” i do klasy IB, IC

   

  Etap I – złożenie podania

  1. Rodzice dzieci kandydatów do „OA i OB” i klasy IB, IC składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

  • podanie rekrutacyjne do Dyrektora szkoły o przyjęcie dziecka do Szkoły, dołączając:

                      – formularz zgłoszeniowy dziecka,

                      – kartę gotowości dziecka do podjęcia nauki w Szkole (klasa IB, IC),

                    – opinię dziecka oddziału „0”, które realizowało przygotowanie przedszkolne oraz wszelkie dokumenty wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (w przypadku, gdy dziecko otrzymało opinię lub orzeczenie),

                     – opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w przypadku dzieci sześcioletnich, które nie realizowały przygotowania przedszkolnego,

                    – potwierdzenie dokonania wpłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości 950 zł za dziecko. (w sytuacji, kiedy rekrutacja wypadnie negatywnie, ww. opłata w kwocie 850 zł. podlega zwrotowi).

  2. Pierwszeństwo przyjęcia do szkoły mają dzieci:

  1. posiadające rodzeństwo uczące się w szkole (obecni uczniowie lub absolwenci),
  2. pracowników szkoły.

   

   Etap II Rozmowa z rodzicami i dzieckiem – luty/marzec 2023r.
   1. Po złożeniu wymaganych dokumentów, rodzice wraz z dzieckiem
    są zapraszani na indywidualną rozmowę z Dyrektorem Szkoły.

   2. Rozmowa dotyczyć będzie proponowanych w szkole form wychowania i edukacji oraz omówienia zasad współpracy ze szkołą, a także finansowania nauki.

   3. W tym samym czasie pedagog/psycholog szkolny spotka
    się z dzieckiem, podczas którego dokona dodatkowej oceny m.in.

   1. poziomu rozwoju emocjonalnego dziecka;
   2. poziomu rozwoju społecznego;
   3. umiejętności dostosowania się do obowiązujących zasad;
   4. poziomu koncentracji uwagi.
   1. O wyniku spotkania rodzice dziecka zostaną poinformowani.

    

   Etap III Decyzja o przyjęciu dziecka do szkoły – marzec 2023
   1. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje Dyrektor szkoły
    na podstawie:

    1. złożonych dokumentów i dokonanej opłaty,

    2. przeprowadzonych rozmów rekrutacyjnych z rodzicami
     oraz z samym kandydatem,

    3. opinii komisji ds. rekrutacji (nauczyciele wczesnej edukacji, psycholog, pedagog, wicedyrektor, logopeda).

   2. Dyrektor zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji
    w przypadku negatywnej oceny osiągnięć, zachowania ucznia lub braku zgody rodziców na zasady panujące w Szkole.

   3. Dyrektor szkoły przekazuje decyzję pozytywną lub negatywną
    o podjęciu współpracy ze strony Rodziców dziecka
    oraz zakwalifikowania dziecka w poczet uczniów drogą telefoniczną.

   4. Jedynie rodzice mają prawo otrzymać informację o wynikach kwalifikacji swojego dziecka.

   5. Wszystkie informacje dotyczące kandydatów, przebiegu spotkań oraz wyniki służą wyłącznie dla potrzeb rekrutacji i są objęte tajemnicą.

   Etap IV Podpisanie umowy – kwiecień 2023r.

   Kolejnym etapem rekrutacji jest złożenie przez rodziców (opiekunów prawnych) deklaracji członkowskiej o przystąpienie do Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Społecznej w Rumii oraz podpisanie umowy o naukę dziecka w szkole. Umowa określa prawa i obowiązki Stowarzyszenia jako organu prowadzącego szkołę oraz Rodziców, którzy powierzają szkole kształcenie dziecka.

   Etap V Zebranie informacyjne i integracyjne – CZERWIEC 2023r.

    

   1. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Dyrektor Szkoły organizuje w czerwcu 2023r.:

    1. zebranie dla rodziców wszystkich przyjętych uczniów, dzieci, dotyczące organizacji nowego roku szkolnego,

    2. spotkanie integracyjne z przyszłym wychowawcą
     dla zakwalifikowanych dzieci/uczniów.

   Dni Otwarte – luty – kwiecień 2023r.

   Co roku, Szkoła organizuje Dni Otwarte, na które zaprasza rodziców
   z dziećmi zainteresowanymi nauką w PESS Rumia. Podczas Dni Otwartych dzieci uczestniczą w zabawach i warsztatach integracyjno-edukacyjnych

   z udziałem nauczyciela i pedagoga i psychologa szkolnego
   , a rodzice zapoznawani są z założeniami szkoły i jej modelem wychowawczo-edukacyjnym. Zapraszamy wszystkich chętnych kandydatów i rodziców.

    

    

   Rekrutacja uzupełniająca do klas II-VIII

   Rekrutacja uzupełniająca do klas II-VIII

   1. Rodzice uczniów składają do sekretariatu szkoły podanie rekrutacyjne do Dyrektora szkoły o przyjęcie dziecka do Szkoły, dołączając do tego:

    1. formularz zgłoszeniowy dziecka,

    2. wszelkie dokumenty wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (w przypadku, gdy dziecko otrzymało opinię/orzeczenie),

   Rekrutacja uzupełniająca uczniów do klas IV-VIII
   1. Rodzice uczniów składają do sekretariatu szkoły podanie do Dyrektora szkoły o przyjęcie dziecka do Szkoły, dołączając do tego:
   • formularz zgłoszeniowy dziecka,
   • wszelkie dokumenty wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w sytuacji kiedy dziecko je posiada,
   • potwierdzenie dokonania wpłaty wpisowego w wysokości 950 zł za każde dziecko, w sytuacji kiedy rekrutacja wypadnie negatywnie szkoła dokonuje zwrotu rodzicowi w kwocie 850 zł. 
   • Rachunek bankowy do wpłaty :  85 1500 1025 1210 2003 6786 0000  Stowarzyszenie Przyjaciół Ekologicznej Szkoły Społecznej.
   1. W procesie rekrutacji szkoła bierze pod uwagę wiek dziecka, jego wcześniejsze osiągnięcia, opinię z poprzedniej szkoły oraz chęć współpracy i współdziałania rodziców ze środowiskiem szkolnym.
   2. Od dzieci aplikujących do klas od 4 do 8 wymagamy znajomości języka angielskiego adekwatnego do poziomu nauczania w danej klasie i oceniamy ją na postawie testów.
   3. Ocenie poddany jest także poziom wiedzy z języka polskiego i matematyki.
   4. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest do wyczerpania miejsc.
   5. Zainteresowane osoby w celu umówienia się na spotkanie z dyrektorem szkoły prosimy o kontakt:

   Ta strona używa ciasteczek (cookies). Kontynuując odwiedzanie strony wyrażasz zgodę na nasze wykorzystanie ciasteczek. Więcej informacji

   The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

   Close