KRS

KRS: 0000049740
Organ prowadzący:
Stowarzyszenie Przyjaciół Ekologicznej Szkoły Społecznej

zarzad.ess@gmail.com

Zarząd

Prezes: Klawonn Weronika
Zastępca Prezesa: Sadło Gabriela
Skarbnik Zarządu: Jerzy Kończak
Sekretarz Zarządu: Śniadach Olga

Komisja Rewizyjna

Dziubińska-Jurczak Magdalena
Będźkowska Ilona
Bufnal Anna

Sąd Koleżeński

Popielarska Małgorzata
Tatara Agnieszka
Kaźmierczak Mariusz