KRS

KRS: 0000049740
Organ prowadzący:
Stowarzyszenie Przyjaciół Ekologicznej Szkoły Społecznej

zarzad.ess@gmail.com

Zarząd PESS

1) Krzysztof Wojtanowicz – Prezes Zarządu.
2) Piotr Kończak – Zastępca Prezesa Zarządu.
3) Olga Śniadach – Zastępca Prezesa Zarządu.
4)  Szymon Dembek – Skarbnik.
5)  Agnieszka Rodak – Sekretarz.

 

Komisja Rewizyjna

Anna Darska

Michał Michalewski

Elżbieta Wojnicka – Sycz