Zajęcia nauki pływania są prowadzone przez trenerów Klubu Sportowego Delfin Gdynia, który
prowadzi naukę pływania już od 1994 roku. Wszyscy prowadzący zajęcia są trenerami lub instruktorami pływania doświadczonymi w pracy zarówno z małymi dziećmi jak i zaawansowanymi zawodnikami.
Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, ich rodziców oraz pracowników szkoły w czasie prowadzonych zajęć.

Zajęcia wychowania fizycznego, zajęcia fakultatywne, sksy

 1. Dopóki pozwolą warunki atmosferyczne, lekcje wf odbywają się na otwartej przestrzeni. W przypadku bardzo brzydkiej pogody w sali gimnastycznej i na korytarzu.
 2. Organizacja szatni i wyjść na zajęcia:
  – w przypadku gdy lekcje mają 2 klasy, z obu szatni korzystają dziewczyny – chłopcy jednocześnie przebierają się w klasie lekcyjnej, w następnym tygodniu następuje zmiana;
  – grupa wychodzi na dwór drzwiami przy sali gimnastycznej;
  – w czasie lekcji szatnie powinny być przewietrzone;
  – po zakończonej lekcji obowiązuje całkowity zakaz pozostawiania rzeczy w szatniach;
 3.  W sali gimnastycznej może przebywać max 1 grupa.
 4.  Podczas zajęć wf w pomieszczeniach szkoły ograniczone są ćwiczenia i gry kontaktowe.
 5.  Dla uczniów dostępny będzie tylko sprzęt, który można umyć i zdezynfekować.
 6.  Po zajęciach wf podłoga powinna być umyte detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć a używany sprzęt po każdych zajęciach.