Zapraszamy do obejrzenia prezentacji z okazji 30 – lecia Szkoły :

https://docs.google.com/presentation/d/1Tu-yTX_sqvFjiVMgUJtN7hYcIIC2y3y3/edit#slide=id.p1

Zimą 1990 roku z inicjatywy radnych Rumi: Elżbiety Rogali – Kończak, Tadeusza Piątkowskiego i Wiesława Boguckiego oraz kandydatki na dyrektora, Elżbiety Pużyckiej, przystąpiono do organizacji szkoły społecznej.

Pomysł ten poparła znaczna grupa ludzi.

W Komitecie Organizacyjnym Stowarzyszenia Ekologicznej Szkoły Społecznej znaleźli się m.in.:

– Elżbieta Rogala- Kończak
– Jerzy Bogdanis
– Ewa Ciskowska
– Krzysztof Dobiegała
– Eleonora Górska
– Anna Kowalewska
– Krystyna Laskowicz
– Grażyna Michalska
– Krystyna Pękała
– Barbara Radwańska
– Zbigniew Zarzycki
– Małgorzata Zduńczyk

Powołanie do istnienia szkoły poprzedziły długie rozmowy i gorące dyskusje Komitetu Organizacyjnego.

Grupa zwolenników powstania pierwszej na Wybrzeżu szkoły ekologicznej powołała do życia Stowarzyszenie Przyjaciół Ekologicznej Szkoły Społecznej na czele którego stanął Mieczysław Hebel. Został on prezesem Zarządu, w skład którego weszli ponadto: Elżbieta Rogala – Kończak, Jerzy Bogdanis, Andrzej Ciskowski, Zbigniew Ogonek i Zenon Fikus. 

Dyr. Liszek podczas pasowania pierwszaków na uczniów w roku szkolnym 1991/92

Funkcję dyrektora Szkoły powierzono pani mgr Jadwidze Liszek.

Z jej inicjatywy jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego zorganizowano wyjazdy integracyjne do Osłonina i Nadola dla dzieci, rodziców i nauczycieli nowo powstającej szkoły.

Stowarzyszenie Przyjaciół Ekologicznej Szkoły Społecznej uzyskało dzierżawę od Urzędu Miasta – budynek po przedszkolu nr 6 przy ulicy Pomorskiej w Rumi (tu w pierwszym roku funkcjonowania szkoły prowadzone były lekcje dla klas III – VII) i mieszkanie w bloku przy ul. Pomorskiej (tu odbywały się lekcje kl. I i II); ponadto otrzymano od Spółdzielni Mieszkaniowej w Janowie – barak przy ulicy Kujawskiej 8a (tu mieści się szkoła od drugiego roku jej istnienia).

Od czerwca do sierpnia zaadoptowano dla potrzeb szkoły budynek i mieszkanie przy ulicy Pomorskiej.
Przygotowano sale lekcyjne. Wyposażono je w tablice, stoły, krzesełka, itp. W pracach uczestniczyli rodzice, dzieci i nauczyciele.

 

7 września 1991 roku naukę w siedmiu oddziałach klas I – VII podjęło 87 uczniów. Klasa I liczyła 7 dzieci, klasa II – 11, klasa III – 9, zaś w klasach od IV – VII było po 15 uczniów.

Uroczyste otwarcie Ekologicznej Szkoły Społecznej odbyło się 28 września 1991 roku.
Opisano je w „Gońcu Rumskim”:

Następny rok szkolny 1992/93 przyniósł wiele zmian. Rezygnację złożyła dotychczasowa dyrektor szkoły. Nowym dyrektorem została mgr inż. Grażyna Jasiecka.

Budynek ESS został poświęcony przez księdza proboszcza.

Zmieniono siedzibę szkoły. Przeniesiono ją do wyremontowanego budynku przy ulicy Kujawskiej 8a. Nowy lokal był obszerniejszy i wygodniejszy niż poprzedni, mógł pomieścić większą liczbę dzieci.

Znalazło się tam: 8 sal lekcyjnych, sala gimnastyczna, pokój nauczycielski, sekretariat. Pracownię informatyczną ( z 8 komputerami) ulokowano w Przedszkolu Samorządowym nr 6, korzystając z uprzejmości tamtejszej Dyrekcji.

Dnia 22 września 1992 roku uroczyście rozpoczęto nowy rok szkolny. O tym wydarzeniu tak pisano w „Gońcu Rumskim”

Od czerwca do sierpnia zaadoptowano dla potrzeb szkoły budynek i mieszkanie przy ulicy Pomorskiej.
Przygotowano sale lekcyjne. Wyposażono je w tablice, stoły, krzesełka, itp. W pracach uczestniczyli rodzice, dzieci i nauczyciele.

 

Pani Górska z synem Piotrem przy pracy.

W następnych latach zadbano o otoczenie szkoły. Uczniowie, rodzice i nauczyciele wspólnymi siłami utworzyli boisko, na trawnikach posadzili rośliny ozdobne. Teren szkoły ogrodzono płotem.

Marzeniem rodziców jak i nauczycieli była szkoła o jeszcze wyższym standardzie lokalowym.

Z biegiem lat pragnienia te zostały zrealizowane. Przy dużych wysiłkach Stowarzyszenia Przyjaciół Ekologicznej Szkoły Społecznej i Dyrekcji w roku szkolnym 1994/ 95 rozpoczęto rozbudowę budynku szkolnego. Należy tu podkreślić wielkie zaangażowanie i pomoc fachową członka Zarządu, Krzysztofa Wojtanowicza.

Wznoszenie pomieszczeń o powierzchni 400 metrów kwadratowych trwało około 3 lat; w październiku 1997 roku oddano do użytku dwie pierwsze sale lekcyjne, znajdujące się w nowej części szkoły. W kolejnych trzech klasach zajęcia rozpoczęto w lutym 1998 roku. We wszystkich pracach, w wyniku których powstawały nowe sale lekcyjne, bardzo udzielali się rodzice i dzieci.

Zagospodarowywanie terenu przy szkole

Do końca roku 1998 powstały dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne gabinety: fizyczno – chemiczny i biologiczny. Od września 1998 roku wzbogacane są zbiory biblioteczne.

Interesująco dzięki ,,zielonym ekranom” przedstawia się otoczenie szkoły. W 1996 roku ESS otrzymała granty przyznane przez SGP/GEF – Program Narodów Zjednoczonych d/s Rozwoju (UNDP) na dwa proekologiczne projekty (przygotowane przez dyr. G. Jasiecką).

Jeden z nich „Zielone ekrany w miejscach zagrożonych ekologicznie” – polegał na prowadzeniu nasadzeń ochronnych wokół przedszkoli i szkół Rumi w celu ograniczenia wpływu zanieczyszczeń emitowanych przez ruch uliczny (oprócz ESS w programie tym wzięło udział 7 oświatowych placówek samorządowych Rumi). Drugi z programów „Energooszczędna regulacja ogrzewania dotyczył elektronicznego sterowania ciepłem w ESS.

Po otrzymaniu 400 krzewów dzieci, rodzice i nauczyciele wspólnie włączyli się do akcji zagospodarowywania i zazieleniania terenu przyszkolnego. Przywieziono ziemię na trawniki. Posadzono wszystkie rośliny.

W ciągu 10 lat istnienia ESS niebagatelną rolę w pozyskiwaniu funduszy na rzecz rozbudowy i rozwoju szkoły odegrali rodzice. Szczególnie zauważalne to było w pierwszych latach istnienia placówki. Rodzice poświęcali wiele swego trudu, czasu, a także pieniędzy, by ESS stała się szkołą ich marzeń.

28 września 1991 roku, aby zasilić konto szkoły, zorganizowano kiermasz rożnych artykułów, połączonych ze sprzedażą (m.in. produktów spożywczych, kwiatów i ceramiki), wystawę kaktusów z kolekcji p. Hinza, loterię fantową oraz rozegrano mecz: rodzice kontra dzieci.
W celu zasilenia budżetu szkoły w latach 1991/92 – 1996/97 – przy współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców – przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkiejnocy organizowano kiermasze przedświąteczne.

Tradycją szkoły stały się również zabawy andrzejkowe i karnawałowe dla rodziców i grona pedagogicznego, z których dochód przeznaczony był na zakup pomocy dydaktycznych i środków trwałych niezbędnych placówce. Wśród zorganizowanych zabaw jubileuszowych wymienić należy: bale z okazji 5-lecia i 10-lecia szkoły.

Piękną tradycją kultywowaną w ESS są coroczne wigilie. Przed świętami Bożego Narodzenia przedstawiciele Zarządu, Rady Rodziców, grono pedagogiczne i Dyrekcja spotykają się przy wigilijnym stole, by podzielić się opłatkiem, pośpiewać kolędy i po prostu pobyć ze sobą.

Wśród ostatnich wielkich inicjatyw pozyskania funduszy na rzecz szkoły wypada wymienić Familiadę, zorganizowaną w czerwcu 2000 roku. Wzięli w niej udział nauczyciele, rodzice i uczniowie.

Przeprowadzono aukcję prac wykonanych na lekcjach plastyki, rozegrano mecz: dorośli kontra dzieci, przedstawiono popisy sprawnościowe uczniów. Porady prawnej można było zasięgnąć u mecenasa Mieczysława Hebla. Pani Bożena Żurek udzielała rad podatkowo – finansowych, zaś dr Elżbieta Kilichowska i dr Marzena Skowierzak służyły wskazówkami medycznymi.

Amatorzy jadła mogli posilić się w barze sałatkowym, przekąsić co nieco przy stoisku grillowym, coś słodkiego można było zjeść w punkcie z goframi lub w kawiarence.
Pieniądze zarobione na festynie przeznaczono na zakup dobrej jakościowo kserokopiarki.

Familiada 2000

Elżbieta Rogala – Kończak, jedna z założycielek ESS, w Kronice Szkoły pod datą 28 września 1991 roku napisała: „Cieszę się, że jesteśmy. Wierzę, że będziemy.”

 

Statut

Podstawowej Ekologicznej Szkoły Społecznej

Dyrekcja

Podstawowej Ekologicznej Szkoły Społecznej

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Przyjaciół Ekologicznej Szkoły Społecznej

Archiwum

Ekologicznej Szkoły Społecznej