W naszej Szkole istnieje aktywna świetlica, gdzie uczniowie mogą poczekać na zajęcia lub po lekcjach mogą odrobić prace domowe bądź też uczestniczyć w wybranych przez siebie kołach zainteresowań

Dokumenty:
✔ Karta do świetlicy 2020
✔ Regulamin świetlicy szkolnej
✔  Roczny plan pracy świetlicy  

AKTYWNA ŚWIETLICA – 2020/2021

Nowością w tym roku szkolnym jest uruchomienie świetlicy osobno dla dzieci z:

1. oddziałów „O” w Sali MDK – opiekun p. Patrycja Schwann
2. klas I-IV na terenie szkoły – opiekun p. Natalia Nazarko

AKTYWNA ŚWIETLICA – organizacja:

W dniu 01.09.2020 czynna od godz. 10.00 do 15.30, zapraszamy:
1. Dzieci z klas 0-I w sali MDK – opiekun p. Patrycja
2. Dzieci z klas II- IV sala nr 11 – opiekun p. Natalia

Od 02.09.2020 w pełnym wymiarze czasu tj. w godz. od 7.00 – 17.00, zapraszamy:
1. Dzieci z klasy O w budynku MDK
2. Dzieci z klas I-IV sala nr 11

WAŻNE!!!
1. Do świetlicy dziecko zawsze odprowadza wychowawca.
2. Warunkiem uczęszczania dzieci na zajęcia świetlicowe jest wypełniona deklaracja świetlicowa oddana wychowawcy 1 września, którą znajdą Państwo na stronie internetowej szkoły.

Plan zajeć świetlicy:

[ tabela z planem zajęć ]