Zajęcia nauki pływania są prowadzone przez trenerów Klubu Sportowego Delfin Gdynia, który prowadzi naukę pływania już od 1994 roku. Wszyscy prowadzący zajęcia są trenerami lub instruktorami pływania doświadczonymi w pracy zarówno z małymi dziećmi jak i zaawansowanymi zawodnikami.

 

Deklaracja dotycząca udziału ucznia w zajęciach z pływania

na terenie Centrum Sportowego w Kosakowie/ MOSiR Rumia w okresie pandemii COVID-19 

PLAN ZAJĘĆ BASEN 2020/202

CZWARTEK

PIĄTEK

 

CENTRUM SPORTOWE KOSAKOWO

MOSiR RUMIA

CENTRUM SPORTOWE KOSAKOWO

I grupa Wyjazd na basen: 12.30

I grupa Wyjazd na basen: 11.00

I grupa Wyjazd na basen: 12.30

13.15-14.00 zajęcia w wodzie

Klasa: 1A 1B 2B

Opiekunowie: Małgorzata D.

Kamilla M.

Dorota M.

Justyna S.

Instruktorzy: Szkoła Pływania „Delfin”

 

11.15-12.00 zajęcia w wodzie

Klasa: 2A

Opiekun: Iwona K.- M.

Instruktor: Szkoła Pływania „Delfin”

 

 

13.15-14.00 zajęcia w wodzie

Klasa: 1C 3B

Opiekunowie: Katarzyna R.

Justyna S.

 

Instruktorzy: Szkoła Pływania „Delfin”

Powrót do szkoły: ok. 15.00

Odbiór dziecka z basenu: 14.25

Powrót do szkoły: 12.25

Odbiór dziecka z basenu: 12.15

Powrót do szkoły: ok. 15.00

Odbiór dziecka z basenu: 14.20

II grupa Wyjazd na basen: 13.30

II grupa Wyjazd na basen: 12.25

II grupa Wyjazd na basen: 13.30

14.00-14.45 zajęcia w wodzie

 

Klasa: “O”A 3A

 

Opiekunowie: Agnieszka R.-Sz.

Elżbieta G.

 

Instruktorzy: Szkoła Pływania „Delfin”

12.45-13.30 zajęcia w wodzie

 

Klasa: 4A

 

Opiekun: Agnieszka R.- Sz.

 

 

Instruktor: Szkoła Pływania „Delfin”

14.00-14.45 zajęcia w wodzie

 

Klasa: “O”B 5-6 zajęcia fakultatywne – czwarty WF

Opiekunowie: Bogusława S.

Paulina Z.

 

Instruktorzy: Szkoła Pływania „Delfin”, w tym zajęcia z pływania synchronicznego

Powrót do szkoły: ok. 15.45

Odbiór dziecka z basenu: 15.05

Powrót do szkoły: 14.00

Odbiór dziecka z basenu: 13.45

Powrót do szkoły: 15.45

Odbiór dziecka z basenu: 15.05

Dzieci zabierają ze sobą: maseczkę, strój na basen, czepek, okularki, klapki, ręcznik.
Rodzice, którzy chcą odebrać dziecko bezpośrednio z basenu proszeni są o punktualny przyjazd. Nie ma możliwości korzystania z widowni w Kosakowie. Rodzic może wejść na teren pływalni w Kosakowie tylko na moment odbioru dziecka z założoną maseczką i dezynfekując przy wejściu ręce. Na pływalni MOSIR Rumia jest całkowity zakaz wchodzenia na teren pływalni osób, które nie biorą bezpośredniego udziału w zajęciach, w tym rodziców.