RODO

Dyrektor Podstawowej Ekologicznej Szkoły Społecznej w Rumi informuje, iż od 06.03.2023r.
osobą pełniącą funkcję Inspektora Ochrony Danych w Szkole jest p. Eliza Łuczkiewicz-Sztuka
z którą można się skontaktować pod adresem mailowym: iod@rodo-edu.pl