Poniżej znajdują się wszystkie ważne informacje na temat nauczania stacjonarnego

DEKLARACJA NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH STACJONARNYCH

DEKLARACJA NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH STACJONARNYCH Wyrażam zgodę na udział mego dziecka ……………………………………………………………………… w stacjonarnych zajęciach opiekuńczo - wychowawczych w okresie od …………………………. do ………………………. w godzinach od………………… do …………………… odbywających się na...

czytaj dalej