Rozpoczynamy rekrutację do projektu Zdolni z Pomorza - powiat wejherowski na rok szkolny 2020/2021 W Projekcie wsparciem objęci są uczniowie wykazujący szczególne uzdolnienia w zakresie biologii, chemii, kompetencji społecznych, matematyki, fizyki oraz informatyki. Do...

czytaj dalej